2010
  Prenumeranter får uppdaterat tempelhäfte
  Fotnoter
  Tema

  Prenumeranter får uppdaterat tempelhäfte

  Prenumeranter på tidningarna Liahona och Ensign får det uppdaterade häftet Tempel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i stället för det vanliga oktobernumret 2010.

  Det här häftet är en uppdaterad version av en publikation som har varit i tryck i över 50 år. Det började som ett nummer av tidningen Improvement Era 1955. Senare blev det ett separat häfte som har uppdaterats åtta gånger. Den senaste versionen innehåller nya artiklar och fotografier och publiceras på 45 språk.

  Nutida profeter, bland andra president Thomas S Monson, har ständigt uppmuntrat medlemmarna att ta emot sina tempelförrättningar och sedan besöka templet för att utföra arbete för sina förfäder.

  Häftet undervisar om lärdomarna och principerna som har att göra med tempeldyrkan. Kyrkans medlemmar uppmuntras att ha minst ett exemplar hemma så att föräldrarna kan använda häftet under hemaftnar eller i andra situationer för att undervisa sina barn om templet.

  Det finns något som kan tillämpas av alla åldrar i häftet. Nya artiklar i den här utgåvan av häftet är ”Templets välsignelser”, av president Thomas S Monson, och ”Förbered dig för templets välsignelser”, av äldste Russell M Nelson i de tolv apostlarnas kvorum. Häftet innehåller också en artikel för ungdomar med titeln ”Gör templet till en del av ditt liv”, och barn kan lära sig mer om templet i artikeln ”Din väg till templet”. Alla läsare kan ha glädje av att titta på fotografierna av tempel från hela världen. Häftet innehåller också svar på vanliga frågor som hjälper medlemmar som förbereder sig för att besöka templet för första gången.

  Medlemmarna uppmuntras att ge bort exemplar av häftet till familjemedlemmar och vänner som har en annan tro. Ytterligare exemplar av häftet kommer att finnas i kyrkans distributionscentrer och på LDScatalog.com.

  Stavspresidenter, biskopar och lärare för förberedande tempelkurser kan välja att använda häftet som en kompletterande resurs tillsammans med lärarhandledningen Undervisning från höjden och häftet Förbered dig för det heliga templet.

  Om så är lämpligt kan prästadömsledare ge ett häfte till medlemmar som redan har fått sin begåvning för att hjälpa dem komma ihåg tempelupplevelsen. Det kan också vara till hjälp för personer som håller på att bli aktiva i kyrkan och förbereder sig för att beseglas i templet.

  ”Det här häftet kan vara en underbar resurs för alla medlemmar”, säger äldste Yoshihiko Kikuchi i de sjuttios kvorum. ”Den påminner om den heliga tempelupplevelsen, de tillhörande förbunden och välsignelserna och ansvaret varje medlem har att släktforska och hitta förfäder och sedan tillhandahålla nödvändiga tempelförrättningar för dem genom att aktivt delta i tempelarbetet.”

  I oktober får prenumeranter en uppdaterad version av tempelhäftet.

  Foto © 1996 Steve Tregeagle