2010
  Hjälpföreningens nya riktlinjer välsignar medlemmar
  Fotnoter
  Tema

  Hjälpföreningens nya riktlinjer välsignar medlemmar

  Julie B Beck, Hjälpföreningens generalpresident, tillkännagav nya riktlinjer för Hjälpföreningens möten för sex månader sedan under Hjälpföreningens allmänna möte, och resultaten välsignar systrarna runtom i världen.

  Mottagandet av de nya riktlinjerna har i stort sett varit varmt, säger syster Beck och påpekar att medlemmar världen över nu kan utforma möten enligt individuella behov och göra flexibiliteten större i en kyrka som inte är begränsad till en kultur eller plats.

  ”Det har varit ett mycket positivt steg för den globala organisationen”, säger syster Beck. ”Vi älskar systrarna, vi litar på systrarna och vi vet att om de tar till sig detta med tro och lydnad så kommer de inte att ha några problem med det.”

  Syster Becks tal med titeln ”Hjälpföreningen: Ett heligt verk” (Liahona, nov 2009, s 110) ska tjäna som den officiella riktlinjen angående mötena, och hjälpföreningsledare med frågor om riktlinjerna ska rådgöra med sina prästadömsledare.

  Allmänna ändringar

  Det har bekräftats att Hjälpföreningens rådgivare ska följa prästadömets mönster och kallas första eller andra rådgivare. Ämbetet som tidigare hette ledare för hemmets, familjens och den enskildes utveckling ska nu heta Hjälpföreningens mötessamordnare. Systern som har det här ämbetet ska fortsätta ordna Hjälpföreningens möten som hålls under veckan under ledning av presidentskapet.

  Riktlinjer för Hjälpföreningens möten

  I sitt tal sade syster Beck att mötena som formellt hette ”hemmets, familjens och den enskildes utveckling” nu helt enkelt ska heta Hjälpföreningens möten.

  Syster Beck beskrev hur församlingens hjälpföreningspresident ska ha översikt över alla hjälpföreningsmöten och rådgöra med biskopen eller grenspresidenten som godkänner alla mötesplaner.

  Hjälpföreningspresidenten ska ha översikt över mötena men kan be första eller andra rådgivaren — eller rekommendera en syster i församlingen eller grenen att kallas — att vara samordnare för mötena. Minst en medlem i presidentskapet ska vara närvarande vid alla möten.

  Mötena ska i allmänhet hållas varje månad, men minst en gång i kvartalet, vid en annan tidpunkt än på söndagar eller måndagskvällar. Biskopen eller grenspresidenten och hjälpföreningspresidenten bestämmer hur ofta mötena ska hållas, och systrarna ska inte få uppfattningen att det förväntas av dem att de är med på alla de här mötena.

  När hjälpföreningspresidentskapet planerar möten ska de ha sådant i åtanke som tidåtgång, kostnad, säkerhet och reseavstånd.

  Mötena ska uppfylla Hjälpföreningens ”kärleksfulla och praktiska ansvarsuppgifter”, öka systrarnas tro och rättfärdighet och tillmötesgå enskildas och familjers andliga och timliga behov.

  När hjälpföreningspresidentskapet planerar de här mötena ska de prioritera ämnen som uppfyller Hjälpföreningens syften. Mötena kan inriktas på ett ämne eller delas upp i mer än en lektion eller aktivitet. Lärarna ska i allmänhet tillhöra församlingen eller staven.

  ”När vi arbetar på rätt sätt i Hjälpföreningen, stärker vi Hjälpföreningens förmåga att kraftfullt samverka med prästadömsledarna i varje församling”, sade syster Beck.