2010
  Bli ditt bästa jag nu
  Fotnoter
  Tema

  De talade till oss

  Bli ditt bästa jag nu

  Från ”Be a Quality Person”, Ensign, feb 1993, s 64–67; standardiserad interpunktion.

  Elder Marvin J. Ashton

  Ett bra och meningsfullt liv är vad Gud önskar mest för oss. Livet ska levas väl oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i. Det ska inte förekomma någon väntetid …

  Vi måste alla ha bra prioriteringar och mål. Var inte hård mot dig själv i din självrannsakan. Bedöm i stället dig själv efter om du följer Jesu Kristi evangelium eller inte.

  Jag tycker om levnadssättet som min vän Carol Clark ger uttryck för … när hon säger att utmaningen inte är att vänta på ett framgångsrikt sätt utan leva ett rikt, fullkomligt och glädjefullt liv. Målet är inte att vänta på rätt person utan att vara rätt person.

  ”Det verkligt roliga med livet ligger i att övervinna hinder medan man ändå glatt hoppas på att allt ska ordna sig … Jag medger gärna att ett liv utan att få mina drömmar uppfyllda har haft en mildrande och ödmjukande effekt på mig eftersom det har varit så svårt. Men jag har ankaret till hands, och eftersom jag har det kan jag sträva framåt, även om jag än i dag inte har funnit kärleken — det som jag har önskat mer i livet än något annat utom själva rättfärdigheten …

  Förra sommaren klagade jag inför en vän som inte var medlem att jag var helt utmattad och inte hade något roligt. Jag levde som en robot. Helt osympatiskt sade hon: ’Vad tror du att det här är? En generalrepetition? Det här är ditt liv, Carol. Fixa det.’ Jag förväntade mig en klapp och ett vänligt ord. I stället fick jag en verklighetsåterställande kalldusch. Hon hade förstås helt rätt. Jag satte inte värde på mitt liv, så jag kände inte att det hade något värde. Jag gick hem, läste liknelserna om såningsmannen och talenterna, och gjorde en omgruppering.” (A Singular Life, redigerad av Carol L Clark och Blythe Darlyn Thatcher [1987], s 35–36)

  Bröder och systrar, gör en omgruppering om det är det som behövs. Vänta inte. Fyll i stället ert liv med tjänande, utbildning, personlighetsutveckling, kärlek till alla och andra sådana meningsfulla egenskaper. Lev varje dag med ett ändamål …

  Jag rekommenderar att du lär känna din Fader i himlen. Lär dig älska honom. Kom alltid ihåg att han älskar dig och att han ger dig vägledning och stöd om du bara ger honom chansen. Inkludera honom i ditt beslutsfattande. Inkludera honom i dina hjärtesorger och bedrövelser. Inkludera honom när du bedömer ditt personliga värde. ”Ty se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud, ja se, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk.” (Alma 34:32)

  Medan du strävar efter att bli ditt bästa jag ska du dagligen kommunicera med din himmelske Fader som känner dig bäst av alla. Han vet vilka talanger och vilka starka och svaga sidor du har. Du är här på jorden vid den här tidpunkten för att du ska utveckla och förfina de här egenskaperna. Jag lovar att han hjälper dig. Han är medveten om dina behov.

  Fotoillustration Craig Dimond