Pomoce do studiowania
Pisma święte
poprzednia następna

Pisma święte

Słowa, zarówno spisane, jak i mówione, przez świętych mężów Bożych, kiedy byli poruszeni przez Ducha Świętego. Oficjalny kanon pism świętych we współczesnym Kościele składa się z: Biblii, Księgi Mormona, Doktryny i Przymierzy oraz Perły Wielkiej Wartości. Jezus oraz autorzy Nowego Testamentu uważali księgi Starego Testamentu za pismo święte (Mat. 22:29; Jan 5:39; Ⅱ Tym. 3:15; Ⅱ Piotra 1:20–21). Zobacz także: Chronologia w Aneksie.

Zagubione pisma święte

Jest wiele świętych zapisów wspomnianych w pismach świętych, których obecnie nie mamy. Są pośród nich następujące księgi i następujący kronikarze: przymierza (Ⅱ Mojż. 24:7), wojny Pana (Ⅳ Mojż. 21:14), Prawego (Joz. 10:13; Ⅱ Sam. 1:18), dzieje Salomona (Ⅰ Król. 11:41), Widzącego Samuela (Ⅰ Kron. 29:29), Proroka Natana (Ⅱ Kron. 9:29), Proroka Szemajasza (Ⅱ Kron. 12:15), Proroka Iddo (Ⅱ Kron. 13:22), Jehu (Ⅱ Kron. 20:34), słowa widzących (Ⅱ Kron. 33:19), Enocha (Judy 1:14) i synów Zenoka, Neuma i Zenosa (Ⅰ Nefi 19:10), Zenosa (Jakub 5:1), Zenoka i Eziasa (Hel. 8:20) oraz księga pamięci (Mojż. 6:5); a także listy do Koryntian (Ⅰ Kor. 5:9), do Efezjan (Efez. 3:3), z Laodycei (Kol. 4:16) i od Judy (Judy 1:3).

Pisma święte mają być zachowane

Wartość pism świętych

Pisma, które według proroctw mają być ujawnione