Pomoce do studiowania
Mosiężne płyty


Mosiężne płyty

Kronika Żydów rozpoczynająca się w 600 r. p.n.e., zawierająca wiele zapisów proroków (Ⅰ Nefi 5:10–16). Owa kronika była u Labana, jednego z żydowskich starszych w Jerozolimie. Kiedy Lehi wraz z rodziną przebywał na pustkowiu, polecił on swoim synom, aby powrócili do Jerozolimy po te zapisy (Ⅰ Nefi 3–4). (Więcej informacji znajdziesz w części pt.: „Krótkie wprowadzenie do Księgi Mormona”, które znajduje się w Księdze Mormona).