Pomoce do studiowania
Wiara


Wiara

Pewność pokładana w czymś lub w kimś. W pismach świętych wiara zwykle wyraża pewność i zaufanie Jezusowi Chrystusowi i prowadzi do posłuszeństwa wobec Niego. Wiara musi być skoncentrowana na Jezusie Chrystusie, aby mogła doprowadzić do zbawienia. Święci w dniach ostatnich mają także wiarę w Boga Ojca, Ducha Świętego, moc kapłańską oraz inne ważne aspekty przywróconej ewangelii.

Wiara obejmuje nadzieję na to, czego nie widać, a co jest prawdziwe (Hebr. 11:1; Alma 32:21; Eter 12:6). Wiara jest wzniecana, kiedy zasłyszy się nauki ewangelii udzielone przez upoważnione sługi posłane przez Boga (Rzym. 10:14–17). Z cudów nie wynika wiara, ale silna wiara rozwija się poprzez posłuszeństwo ewangelii Jezusa Chrystusa. Innymi słowy wiara wynika z prawości (Alma 32:40–43; Eter 12:4, 6, 12; DiP 63:9–12).

Prawdziwa wiara przynosi cuda, wizje, sny, uzdrowienia i wszystkie dary Boga, które On daje Swoim świętym. Poprzez wiarę można uzyskać odpuszczenie grzechów i ostatecznie można przebywać w obecności Boga. Brak wiary prowadzi do rozpaczy, która przychodzi z powodu niegodziwości (Mor. 10:22).