Pomoce do studiowania
Pokój
poprzednia następna

Pokój

W pismach świętych pokój może oznaczać albo wolność od konfliktu i zamieszania, albo wewnętrzny spokój i pocieszenie wywodzące się z Ducha, które Bóg daje Swym wiernym świętym.

Wolność od konfliktu i zamieszania

Pokój od Boga dla posłusznych