Pomoce do studiowania
Prawo Mojżesza


Prawo Mojżesza

Bóg dał prawa przez Mojżesza domowi Izraela, aby zastąpić wyższe prawo, wobec którego nie byli posłuszni (Ⅱ Mojż. 34; Tłum. J.S., Ⅱ Mojż. 34:1–2; Tłum. J.S., Ⅴ Mojż. 10:2 [Aneks]). Prawo Mojżesza składało się z licznych zasad, reguł, ceremonii, rytuałów i symboli, aby przypominały ludowi o ich powinnościach i obowiązkach. Zawierało prawo moralnych, etycznych, religijnych i fizycznych przykazań i praktyk — łącznie ze składaniem ofiar (Ⅲ Mojż. 1–7) — które miały na celu przypominać im o Bogu i ich powinności względem Niego (Mos. 13:30). Wiara, pokuta, chrzest w wodzie i odpuszczenie grzechów były częścią tego prawa, podobnie jak Dziesięcioro Przykazań oraz wiele innych przykazań mających wysoką etyczną i moralną wartość. Większość prawa związanego z ceremoniami została wypełniona w śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które zakończyły składanie ofiar poprzez przelewanie krwi (Alma 34:13–14). Prawo to było zarządzane przez Kapłaństwo Aarona i było przygotowawczą ewangelią, aby przywieść posłusznych temu prawu do Chrystusa.