Liahoona
  Ehitades kuningriiki Uus-Kaledoonias
  Joonealused märkused
  Theme

  Ainult digitaalne: noored vallalised

  Ehitades kuningriiki Uus-Kaledoonias

  Noored täiskasvanud Uus-Kaledoonias ja kogu maailmas võtavad kuulda üleskutset teenida ja olla Kirikus juhiks.

  „Võimalus teenida on Kiriku liikmesuse üks suurimaid õnnistusi.”1 Noortele täiskasvanutele võib Kirikus teenimine olla põnevaks võimaluseks kasvada, juhtida ja tugevdada oma vaimseid lihaseid. Kuid koos kõige teiste kohustustega, mis noortel täiskasvanutel on, võib teenimine mõnikord raske olla – seda eriti piirkondades, kus Kirik on üpris väike. Näiteks mida te teete, kui teid kutsutakse vaia Noorte Naiste juhatajaks, püüate valmistuda teenima misjonil ja käite samal ajal ka ülikoolis ja aitate koordineerida instituuti ning olete lisaks sellel ainult 21-aastane?

  Paljudes piirkondades ei ole see stsenaarium Kirikus sugugi ebatavaline. Uus-Kaledoonias, Prantsusmaa väikesel meredetagusel territooriumil, kus on umbes 2400 Kiriku liiget, antakse noortele täiskasvanutele sageli päris suuri kohustusi Issanda kuningriigi ehitamisel. President Russell M. Nelson ütles kord noortele täiskasvanutele: „Teie olete Issanda Kiriku tulevased juhid! Kas olete valmis juhtimisohjad enda kätte võtma?”2 Ajendatuna vajadusest ja armastusest Päästja vastu on noored täiskasvanud terves maailmas valmis Kirikus teenima ja juhtima.

  Elukestev teenimine

  Misjonil teenimine aitab valmistada ette paljusid Uus-Kaledoonia noori täiskasvanuid elukestvaks Kirikus teenimiseks. Syoelanne (Syo) Ulivaka sai kutse teenida teise nõuandjana piiskopkonnas vaid nädal pärast põhimisjonilt naasmist. „Olin just misjoni lõpetanud,” rääkis Syo. „Ja olin otsustanud, et nüüd puhkan mõnda aega.” Kuid ta võttis kutse siiski vastu. „Mõistsin, et lähen sinna, kus Issand mind soovib. Ma olen Tema teenistuses – mitte ainult kaks aastat, vaid kogu elu.”

  Pärast piiskopkonnas teenimist on Syo nüüd abiellunud, neil on laps ja nad kolisid teise kogudusse. Kuid ta teenib jätkuvalt ja täidab oma Kiriku kutseid.

  Vanem Earl C. Tingey, emeriitüldjuhist seitsekümmend, ütles noortele täiskasvanutele: „Kiriku kutse on üks kõige imelisemaid õnnistusi, millest te saate tunda rõõmu selles elustaadiumis. Teil on oma elukohajärgsele kogudusele nii palju anda. Teie anded ja oskused on kasvava Kiriku jaoks olulised.”3 Syo ei ole ainus noor täiskasvanu sellel saarel, kelle oskusi on tööle rakendatud, et aidata kasvavat Kirikut – teised noored täiskasvanud teenivad peaaegu igas rollis nii koguduse kui ka vaia tasemel. Syo ütleb: „Me püüame tuua kaasa misjonil õpitu, et tugevdada meie vaia ja kogudusi.” Need noored täiskasvanud toovad palju ohverdusi, et tugevdada kuningriiki oma kodumaal, kuid Syo märgib, et „kõige rohkem ohverdame me oma aega”.

  Mõnel noorel täiskasvanul on kaks või isegi kolm kutset. „See võib olla neile õnnistuseks, kuid samuti koormaks,” ütleb Syo, sest paljudel on probleeme tasakaalu leidmisel noore täiskasvanu elu nõudmiste ja nende Kiriku kohustuste vahel. „On raske kõike samal ajal teha.” Kuid Syo leidis, et kui ta seab Issanda esikohale, siis ülejäänut on kerge korda saata. Ta ütles: „Issand on aidanud kõige muuga – kooliga, abikaasa leidmisega – see kõik on Issanda kätes.”

  Kiriku tulevik

  Prohvetitel ja apostlitel on tugev seisukoht seoses noorte täiskasvanute teenimisega ja võimetega, mida nad võivad Kirikus rakendada: „Meil on vaja kogu teie südant ja hinge. Meil on vaja jõulisi, arukaid, kirglikke misjonäre, kes teavad, kuidas kuulata ja vastata Püha Vaimu sosistustele.”4

  Noored täiskasvanud Uus-Kaledoonias ja kogu maailmas võtavad kuulda seda apostellikku üleskutset. Nad mõistavad, et nemad on Kiriku tulevik, ja otsustavad teenida igal võimalikul viisil. Nad julgustavad üksteist oma kutsetes. Nad töötavad koos misjonäridega. Nad jagavad evangeeliumi ja kutsuvad sõpru kirikusse. Nad annavad nõu oma koguduse noortele ja innustavad neid misjonil teenima. Nad reisivad pikki vahemaid, et templis käia. Nad õpetavad oma pereliikmeid, kes ei kuulu Kirikusse. Ja kõik need jõupingutused ehitavad kuningriiki.

  Syo mõistab, et mis puutub Issanda teenimisse, siis „meie oleme Tema tööriistad”. Nendel Kiriku kasvu aegadel kutsub Issand igas vanuses pühasid kõikjal võtma vastu kohustust Tema kuningriiki ehitada ja tugevdada. Kas oleme valmis seda kutset vastu võtma?