Liahoona
  Kas arvate, et te pole noorte täiskasvanutena kuigi olulised? Arvake uuesti
  Joonealused märkused
  Theme

  Ainult digitaalne: noored vallalised

  Kas arvate, et te pole noorte täiskasvanutena kuigi olulised? Arvake uuesti

  Mõte ühel päeval Kiriku juhtimisest võib tunduda heidutav, kuid on olemas viise, kuidas võite juhtida juba praegu.

  Jeesuse Kristuse teisele tulemisele eelnevatel päevadel saab olema „sõda[sid] ja kuulduseid sõdadest. ‥

  Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu; paiguti on näljahädasid ja taude ning maavärinaid.

  „Ja veel, kuna ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude inimeste armastus.” (JSM 1:28–30)

  Kes aitab sellise segaduse keskel juhtida meie vendi ja õdesid, nii karjas olevaid kui ka karjast väljas olevaid, tagasi meie Taevase Isa juurde?

  See on, kus meil on oma osa teha.

  Kuidas peaksime juhtima

  Meid on kutsutud noorte täiskasvanute suurepäraseimaks põlvkonnaks. President Russell M. Nelson kirjeldab meid kui neid, „keda Jumal küllalt usaldas, et saata ta maa peale selle maailma kõige kaalukamal evangeeliumi ajajärgul” (Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond. – Liahoona, okt 2016).

  Kuidas saame elada vastavalt oma võimele saada Issanda Kirikus suurepärasteks juhtideks? Kui sa vaatad enda ümber ringi, siis märkad, et oled ühel või teisel viisil juba juht.

  Võid olla juht Kiriku kutses. Misjonärina võid juhtida vestluse läbiviimist, sinu ülesanne võib olla misjonitöö tegevuse läbiviimine või sind on määratud olema tsooni juhataja või õdede juhtaja. Sa võid olla juht oma perekonnas või sõprade seas. Sa võid juhatada oma esivanemad päästmiseni pereajalootööd tehes. Sinust võib saada poliitiline juht või võid alati juhtida oma elukutses.

  Küsimus on aga selles, et kuidas peaksime juhtima? Päästja juhtis oma eeskuju abil. Ta juhtis viisil „Tule, järgne mulle”, mitte „Minu tee on parem”. Ta teenis inimesi, kes olid Tema ümber, õpetas ja armastas neid ning hoolitses nende eest. Jeesus Kristus on peamine juhi eeskuju. Selleks, et saada juhtide suurepäraseks põlvkonnaks, võiksime alustuseks proovida olla nagu Päästja ja teha järgnevaid väikeseid asju:

  1. Palveta nende eest, kellel on raskusi, kes vajavad abi, või nende eest, kelle eest vastutad, ning proovi teada, kuidas saaksid neid aidata. Palveta nende eest üksikisikutena, just nagu Päästja teenis „ükshaaval” (3Ne 11:15).

  2. Võta aega, et otsida pühakirjadest konkreetseid häid näiteid juhtimisest, eriti Päästja enese poolt.

  3. Palveta oma koguduse, vaia ja Kiriku üldjuhtide eest. Palveta ka riigijuhtide eest, et nad oleksid inspireeritud ja teeksid tööd rahu ja üksuse vaimus.

  4. Õppige tundma inimesi enda ümber. Uurige nende huvide, perede, õpingute, soovide ja kirgede kohta (Ef 2:19).

  5. Lugege oma patriarhaalset õnnistust ja mõtisklege, kuidas saaksite muutuda parimaks iseendaks.

  Kui anname endast parima, et juhtida õigemeelsuses, siis saavad meist Jeeuse Kristuse tõelised jüngrid ja järgijad ning meil on õigus Püha Vaimu kaaslusele. Kui sõlmime pühasid lepinguid ja peame neist kinni, siis on meil õigus saada vajalik ettevalmistus ning vaimne kaitserüü, et sõdida vastase vastu.

  Võite alustada kohe

  Milline juht teist saab? Või tsiteerides Päästjat: „ … missugused [juhid] te peaksite olema? Tõesti, ma ütlen teile, just nagu mina olen” (3Ne 27:27).

  Lähenedes teisele tulemisele vajab Issand rohkem õigemeelseid juhte, kes järgivad Tema prohvetit ja on valmis selles lahingus osalema. Ta vajab meid. Käes on viimane tund ja meil on vaja palju teha. Me võime alustada ettevalmistustega, et saada nüüd suurepäraseks juhtide põlvkonnaks. Kunagi pole alustamiseks liiga hilja. Kui teil on probleeme, mille pärast on vaja piiskopiga rääkida, siis ta saab teid meeleparanduse teekonnal aidata. Kui teil on vaja juhiseid enesearenguks, siis alustage oma suhte parandamisest Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega. Nad saavad teile suuna kätte näidata. Sind ja mind kutsutakse tegema Issanda tööd nüüd ja aitama meie prohvetil juhtida Iisraeli koda turvalisse paika. Kui me lihtsalt proovime anda endast parima, siis oleme edukad.