Liahoona
  Üldkonverents ja teenimine
  Joonealused märkused
  Theme

  Teenimispõhimõtted

  Üldkonverents ja teenimine

  Üldkonverents pakub meile kõigi meeltülendavate tsitaatide, peretraditsioonide ja Issanda teenijate õpetustega palju teenimisvõimalusi – nii enne üldkonverentsi nädalavahetust kui ka selle ajal ja pärast seda.

  188th Annual General Conference: President Russell M. Nelson

  Susie ja Tom Mullen õhutavad misjoniks valmistumise klassi õpetajatena regulaarselt oma klasside liikmeid kedagi üldkonverentsi vaatama kutsuma.

  „Kellegi kutsumine midagi tegema on lahutamatu misjonitöö osa ja see käib ka teenimise kohta,” ütleb Susie. „Meie õpilased annavad sageli aru, kui hästi see neil välja tuli nii nende enda kui ka selle inimese jaoks, keda nad kohale kutsusid.

  Siin on mõned näited, kuidas nende õpilased kellegagi ühendust võtsid.

  • „Teenime sõpra, kellel on raskusi mõne probleemiga. Kutsusime teda vastuste leidmiseks üldkonverentsi kuulama. Kui rääkisime temaga pärast konverentsi, ütles ta, et kuulis nii palju ideid, millest võiks kasu olla.”

  • „Me korraldasime üldkonverentsi auks peo ja kõik tõid jagamiseks suupisteid. Meil oli nii lõbus, et otsustasime seda korrata.”

  • „Kutsusin oma sõpra üldkonverentsi vaatama. Kui me sellest rääkisime, otsustasime sõita kogudusehoonesse, et näha, kas saame seda seal vaadata. Me saime ja see osutus parimaks kogemuseks!”

  Nii nagu Mullenid ja nende õpilased on õppinud, pakub üldkonverents palju teenimisvõimalusi. See on suurepärane võimalus meeltülendavate tsitaatide, peretraditsioonide ja Issanda teenijate õpetuste jagamiseks ning sisukateks jutuajamisteks!

  Kutsuge teisi oma koju

  „Issand käskis oma järgijaid, „et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud” (Jh 13:34). Seega me vaatame, kuidas Ta meid armastas. ‥ Kui võtame Ta endale eeskujuks, peaksime püüdma alati sõbrakätt ulatada, et kõiki kaasa haarata.” – President Dallin H. Oaks1

  Aastaid tagasi märkas meie imeline koduõpetaja Mike, et minul ja mu kolmel lapsel oli vaid üks pisike sülearvuti, kust üldkonverentsi vaadata. Ta kutsus otsekohe meid endale koju külla, et vaadata konverentsi koos tema ja ta naise Jackie’ga, rõhutades, et neile meeldivad külalised. Mu lapsed olid elevil, et said vaadata konverentsi päris televiisorist, mina olin väga tänulik toetuse eest ja koos veedetud aeg meeldis meile kõigile.

  Pärast seda sai ühisest üldkonverentsi vaatamisest traditsioon. Isegi kui saime omaenda televiisori, suundusime ikkagi oma patjade, märkmikute ja suupistetega üldkonverentsiks rõõmsalt Mike’i ja Jackie’ juurde. Ühine prohvetite sõnade kuulamine oli erilisem. Olime nagu perekond. Mike’ist ja Jackie’st said ühed mu parimad sõbrad ja veel ühed vanavanemad mu lastele. Nende armastus ja sõprus on olnud mu perele uskumatu õnnistus. Olen nii tänulik, et nad olid nõus meile oma kodu ja südant avama.

  Suzanne Erd, California osariik, Ameerika Ühendriigid

  Vaagimist vajavad põhimõtted

  „Märkas”

  Päästja võttis armastavalt aega, et näha teiste vajadusi, ja siis tegutses, et neid vajadusi rahuldada (vt Mt 9:35–36; Jh 6:5; 19:26–27). Seda saame teha ka meie.

  „Kutsus otsekohe”

  Kui oleme märganud nende vajadusi, keda me teenime, siis on järgmine samm tegutseda.„Prohvetite sõnade kuulamine”

  Me peaksime „kohtu[ma] tihti” (Mn 6:5), et üheskoos õppida, koos kasvada ja rääkida vaimuasjadest, mis on meie hingele kõige olulisemad.

  „Tule prohveti häält kuulama ja Jumala sõnu”2 võib olla üks tähtsamaid kutseid, mille saame esitada neile, keda teenime.

  „Armastus ja sõprus”

  Selleks et teisi tõeliselt aidata ja mõjutada, peab meie suhetes jaguma kaastunnet ja „teesklematu[t] armastus[t]” (vt ÕL 121:41).

  Using a Tablet

  Jagage internetis

  „Sotsiaalmeedia kanalid on üleilmsed vahendid, mille abil saab isiklikult ja positiivselt mõjutada arvukalt inimesi ja peresid. Ja minu arvates on meil Kristuse jüngritena aeg kasutada neid inspireeritud vahendeid õigesti ja tõhusamalt, et tunnistada Jumalast, Igavesest Isast, Tema õnneplaanist Tema lastele ja Tema Pojast, Jeesusest Kristusest kui maailma Päästjast.” – Vanem David A. Bednar3

  Internet võimaldab meil jagada evangeeliumi kogu maailmaga. See mulle meeldib! Jagan üldkonverentsiga seotud tegevusi, kuid peamiselt püüan aidata teistel üldkonverentsi kõnede teemal vestlust alustada. Teiste küsimuste nägemine aitab meil sageli näha asju uues valguses ja saab olla hüppelauaks omaenda suurepäraste vestlusküsimuste väljamõtlemisel.

  Olen avastanud, et küsimuste esitamine üldkonverentsi kõnede arutamisel peredega, keda teenime, aitab näha nii nende tugevusi kui ka nende vajadusi. Üks mu lemmikküsimusi on see: „Mis oli teie arvates viimase üldkonverentsiistungi teema?”

  Vastus võimaldab peaaegu alati mõista, mis nende elus toimub ja mis on nende jaoks tähtis. See võimaldab saada paremaks teenivaks vennaks või õeks, kuna mõistate neid selgemini.

  Camille Gillham, Colorado osariik, Ameerika Ühendriigid

  Vaagimist vajavad põhimõtted

  „Jagada evangeeliumi”

  Oleme teinud lepingu „seis[t]a kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal” (Mo 18:9).

  „Vestlust alustada”

  Üldkonverentsi sõnumid saavad anda inspiratsiooni üllatavateks, asjakohasteks ja vaimust juhitud jutuajamisteks. Ja sellised küsimused saavad tugevdada suhteid, aidata tunnistusel kasvada ja tuua rõõmu! (Vt ÕL 50:22.)

  „Küsimuste esitamine”

  „Head küsimused aitavad sul mõista teiste huvisid, muresid ja küsimusi. Need võivad aidata kaasa õpetamisele, kutsuda ligi Vaimu ja aidata Kirikuga tutvujatel õppida.”4