Liahoona
  Taastamisest teada saamine
  Joonealused märkused
  Theme

  Taastamisest teada saamine

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Misjonärid õpetavad sellele perele, kuidas Jeesuse Kristuse evangeelium taastati. Leia pildilt allservas toodud asjad, mis kujutavad taastamise koostisosasid.

  Pööra lehte, et taastamise kohta veel teada saada!

  • Tarkuse Sõna

  • sakrament

  • misjonitöö

  • pühakirjad

  • Püha Vaimu and

  • templid

  • pereajalugu

  • kirik

  • preesterlus

  Illustreerinud Carles Marti