Liahoona
  Mida te ütlete, kui teie sõbrad ei usu, et midagi esimese nägemuse sarnast võis aset leida?
  Joonealused märkused
  Theme

  Küsimused ja vastused

  Mida te ütlete, kui teie sõbrad ei usu, et esimene nägemus võis aset leida?

  Girl on Phone

  Tugevdage usku

  Vaimsete küsimuste puhul ei lähe vaja üksnes loogikat. Selleks, et teada, et esimene nägemus võis tõesti aset leida, on meil vaja ka usku. Me saame tugevdada usku, kui palume seda Taevaselt Isalt ja kuulame Vaimu.

  Julia B., 17, California osariik, Ameerika Ühendriigid

  Uurige Piiblit

  Paluge oma sõpradel uurida Piiblit. Kui nad usuvad, et see on Jumala sõna, siis nad peaksid uskuma, et Jumal räägib meiega tänapäeval esimese nägemuse sarnaste nägemuste kaudu, kuna Ta rääkis mitmeti Aadama, Moosese, Jesaja ja teiste prohvetitega.

  Vanem Muanda, 22, Keenia Nairobi misjon

  Paluge Jumalalt

  Tõsiasi, et usust taganemine kestis sadu aastaid, ei tähenda seda, et Jumala nägemused oleksid lakanud. Meie süda peab olema alandlik ning peame paluma Jumalalt tõsise kavatsuse ja siira südamega, nagu tegi Joseph Smith.

  Jeremi E., 19, Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik

  Uskuge Jumalasse

  Küsiksin oma sõpradelt: „Kas te usute Jumalasse? Kas te usute, et Ta lõi kõik asjad? Kas usute, et Ta ilmus vanal ajal prohvetitele? Ja kui te seda usute, miks te siis ei usu, et see on võimalik ka praegu? See on võimalik.”

  Sarah M., 16, Utah’ osariik, Ameerika Ühendriigid

  Jagage tunnistust

  Jagan sõpradega tunnistust, et meie Taevane Isa annab oma lastele ilmutusi, kui nad soovivad teada tõde ja paluvad Teda siira südamega. Joseph Smith soovis teada tõde ja tegutses oma usu ajel. Ka teile saavad osaks imelised kogemused, kui te Taevast Isa palves kogu südamest palute.

  Mara C., 20, Lima, Peruu

  Foto: Getty Images.