Liahoona
  Täiuslikum templielamus
  Joonealused märkused
  Theme

  Täiuslikum templielamus

  „Taastamise kroon [on] püha tempel. Selle pühad talitused ja lepingud on pöördelise tähtsusega, et valmistada ette inimesi, kes on valmis Päästjat Tema teise tulemise ajal vastu võtma.”1

  Esimene Presidentkond on teinud ajast aega templitseremooniates ja toimingutes kohandusi selleks, et liikmete templielamus oleks täiuslikum ja et aidata kõigil, kes templisse tulevad, tunda nendes pühades paikades lähedasemat sidet Jumalaga.

  Templis käies panevad liikmed selga tseremooniariided, mille õpetuspõhise ja sümboolse tähenduse juured ulatuvad Vana Testamendi aegse templiteenistuseni (vt 3Ms 8 ja 2Ms 28).

  Templitseremoonia riietes on tehtud mõningaid kohandusi. Need kohandused ei osuta templisümboolika või -õpetuse muutmisele, vaid nende eesmärk on templielamuse lihtsustamine, mugavdamine ja hõlbustamine, kuna riiete selgapanek ja hooldamine on kergem ja riided on taskukohasemad.

  Osa kohandusi on järgmised:

  • Lihtsama lõikega loor ja õlarüü.

  • Peakattel ei ole enam plastikust siseosa ega ehislipsu ja looril puudub lehv.

  • Õlarüüd, peakate ja ehisvöö valmistatakse samast vastupidavast materjalist, mistõttu need kestavad kauem ja neid on kergem hooldada.

  Loodame, et need kohandused aitavad muuta seda püha elamust teie jaoks veelgi täiuslikumaks, kui regulaarsest templiteenistusest on saanud teie elu lahutamatu osa.