Liahoona
  Linnuke meenutas mulle
  Joonealused märkused
  Theme

  Linnuke meenutas mulle

  Laura Linton

  Utah’ osariik, Ameerika Ühendriigid

  Parents at Grave

  Illustreerinud Carolyn Vibbert

  Olin 26-aastane, kui me abikaasaga oma esimese lapse kaotasime. Kennedyl diagnoositi ajukasvaja, kui ta oli vaid 13-kuune. Pärast kolme operatsiooni, viit keemiaravikuuri ning erinevaid ravimeid ja ravisid suri ta 20-kuuselt meie käte vahel.

  Ilusa, uudishimuliku ja tegusa pisitütre kaotamine oli minu jaoks laastav. Kuidas see sai juhtuda? Kuidas saan eluga edasi minna? Küsimusi oli nii palju, kuid ei ühtegi vastust. Läksime paar päeva pärast matuseid abikaasaga hauaplatsile, mis oli ikka veel kaetud matusest alles jäänud ilusate roosade lillede ja lintidega.

  Oma tütrele mõeldes nägin murul hüppamas tillukest linnupoega, kes oli liiga väike, et lennata. See linnuke meenutas mulle Kennedyt, kuna ta armastas loomi. Linnuke hüppas hauale ning mängis lintide ja lillede keskel. Naeratasin, teades, et see on just see, mida Kennedy oleks tahtnud. Seejärel hüppas linnuke minu poole. Ma ei julgenud oimugi liigutada. Linnuke hüppas mu kõrvale, nõjatus mu jala vastu, sulges silmad ja jäi magama.

  Suudan vaevu selgitada, mida sel hetkel tundsin. Tundus, otsekui oleks Kennedy mind kallistanud. Ma ei saanud oma tütart süles hoida, kuid see linnuke – meie Taevaisa loodu – tuli ja nõjatas oma pisikese pea minu vastu, meenutades mulle, et Taevane Isa mõistab mu valu ning on alati olemas, et mind trööstida ja sellest katsumusest läbi aidata.

  Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Kui sõnad ei suuda tuua vajalikku tröösti ‥, kui mõistus ja loogika ei suuda panna meid piisavalt mõistma elus ette tulevat ebaõiglust ja ebavõrdsust, ‥ ning kui tundub, et ehk oleme me siiski tõeliselt üksinda, õnnistatakse meid tõepoolest Issanda õrna halastusega.” (Issanda õrn halastus. – 2005. a kevadine üldkonverents)

  Mul polnud ikka veel kõiki vastuseid oma küsimustele, kuid see õrn halastus kinnitas mulle, et meie Taevane Isa armastab nii Kennedyt kui ka mind, ning et Tema Poja Jeesuse Kristuse lepitusohvri kaudu on mul lootust Kennedy ja oma abikaasaga ühel päeval taas perena koos olla.