Liahoona
  Me saame levitada evangeeliumivalgust
  Joonealused märkused
  Theme

  Noored täiskasvanud

  Me saame levitada evangeeliumivalgust

  General Conference, April 2013

  Fotod: Weston C. Colton

  Noore täiskasvanu iga on kasvu- ja võimalusterohke aeg, mil teil on võimalik hakata oma elu kujundama. Ja see võib olla ühtaegu jalustrabav, põnev ning hirmutav (just selline on see olnud meie jaoks).

  Kuid kuigi me ei pruugi teada vastuseid pakilisimatele eluküsimustele, oleme ühes asjas täiesti kindlad – et noored täiskasvanud on olnud alati ülioluline jõud Jeesuse Kristuse Kiriku kestvas taastamises.

  Sellekuist rubriiki planeerides rääkisime paljude noorte täiskasvanutega nende osalusest Iisraeli kokkukogumises. Ning nende siiras armastus Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastu ja sellele pühendumine on muutnud meid palju alandlikumaks. Oludest sõltumata mõistavad need noored pühad oma olulist rolli sel viimsel evangeeliumi ajajärgul. Artiklist „Noorte täiskasvanute oluline roll kestvas taastamises” (lk 44) saab lugeda sellest, kuidas India, Ungari, Barbadose, Austraalia ja Ameerika Ühendriikide noored täiskasvanud maailma Päästja teiseks tulemiseks ette valmistavad.

  Vaid digiartiklis räägib Cesar kaemusest, kuidas leida oma eesmärk ja saada paremaks juhiks. Lauri räägib õnnistustest, mida saame, kui järgime prohveti nõuannet. Teised noored täiskasvanud räägivad oma kogemustest seoses templitöö, teenimise, pereajaloo ja misjonitööga. Ja meie toome näite noorest täiskasvanust Uus-Kaledoonias, millest nähtub, kuidas noored liikmed teevad Issanda tööd Kiriku väiksemates piirkondades.

  Ükskõik kus te olete ja millised on teie olud, teie roll Iisraeli kokkukogumises võib olla olulisem, kui arvate. Noorte täiskasvanutena saavad meist selle Kiriku tulevased juhid. Ja meie tänaste jõupingutuste säde läidab homme evangeeliumivalguse ja levitab seda kogu maailmas.

  Siiralt

  Chakell Wardleigh ja Mindy Selu

  Kiriku Ajakirjade noorte täiskasvanute rubriigi toimetajad