Liahoona
  Kuidas Joseph Smith Mormoni Raamatu tõlkis?
  Joonealused märkused
  Theme

  Kuidas Joseph Smith Mormoni Raamatu tõlkis?

  Restoration Project: A Day for the Eternities 213

  Enne kui Mormoni Raamatu viimane prohvet, Moroni, kuldplaadid ära peitis, kirjutas ta raamatu tiitellehele, et raamat tõlgitakse „Jumala anni ja väega”. See on jäädavalt parim Mormoni Raamatu tõlke kirjeldus.

  Joseph Smith dikteeris tõlgitud sõnad kirjutajatele, peamiselt Oliver Cowderyle. Kuna Joseph tõlkis täiesti tundmatut keelt, pidi ta lootma Issandale. Ühe abiviisina andis Issand Josephile materiaalsed vahendid, et teda tõlkimisel aidata. Pealtnägijate sõnul silmitses Joseph neid vahendeid ja talle ilmusid ingliskeelsed sõnad. Tõlkimise vahenditeks olid „tõlkijad” ehk „Uurim ja Tummim” – kaks metallraami kinnitatud läbipaistvat kivi, millest Joseph sai läbi vaadata. Need anti Josephile koos plaatidega. Ühe vahendina kasutas Joseph ka „nägijakivi”, mida ta silmitses, pannes selle sageli enne mütsi sisse. Joseph oli leidnud selle kivi juba varem ja oli otsinud selle abil varjatud või kaotatud asju. Ta kasutas tõlkimiseks nii tõlkijaid kui ka nägijakivi, tuginedes alati taeva inspiratsioonile.

  Mormoni Raamatu tõlkimine oli tõeliselt imepärane ja seda tehti „Jumala anni ja väega”.