Liahoona
  Taastamisele kaasa aitamine
  Joonealused märkused
  Theme

  Esimeselt Presidentkonnalt

  Taastamisele kaasaaitamine

  Kõnest „Iisraeli Lootus”. – Ülemaailmne noorte pühalik koosolek, 3. juuni 2018; HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile 1820. aastal. Taevane Isa ütles: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” Tol kahesaja aasta tagusel päeval sai alguse evangeeliumi taastamine. See jätkub tänapäeval!

  Ühel päeval tuleb Jeesus Kristus taas maa peale. Järgnevalt on kirjas neli viisi, kuidas sa saad taastamisele kaasa aidata ja Jeesuse Kristuse tagasitulekuks valmistuda.

  • Tugevda usku Jeesusesse Kristusesse.

  • Uuri oma sugulaste kohta ja aita teha nende heaks templitööd.

  • Valmistu templisse minekuks.

  • Aita inimestel õppida Jeesuse Kristuse ja Tema Kiriku kohta.

  Selle tegemine aitab maailmal valmistuda selleks imeliseks päevaks, mil Jeesus tagasi tuleb!

  Illustreerinud Katie McDee