Liahoona
  Neli pilti ülestõusmispühade nädalast
  Joonealused märkused
  Theme

  Neli pilti ülestõusmispühade nädalast

  Thorny Paths

  „Minu riik ei ole sellest maailmast .” (Jh 18:36)

  Kibuvitsakroon

  Vt Matteuse 27:29; Markuse 15:17; Johannese 19:2.

  Rooma sõdurid panid Päästjale pähe kibuvitstest krooni. „Võib-olla püüti selle loomuvastase teoga matkida Talle keisri loorberipärja pähepanekut. ‥ See oli äärmiselt armetu tegu, võttes arvesse, et okastes väljendus Jumala meelepaha, kui Ta needis Aadama pärast maapinna, et see kannaks edaspidi okkaid. Kuid seda krooni kandes tegi Jeesus okastest oma auhiilguse sümboli.” (president James E. Faust, 1991. a kevadine üldkonverents)

  Purpurmantel

  Vt Matteuse 27:28; Markuse 15:17; Johannese 19:2.

  Purpur oli kuningate värv ja sõdurid panid pilgates selle mantli Jeesusele Kristusele selga, kuna Ta oli väitnud, et Ta on juutide kuningas. Loomulikult on Ta tegelikult palju tähtsam – Ta on „kuningate Kuningas ja kõigi isandate Isand” (1Tm 6:15; Ilm 19:16).

  Christ and Pilate

  „Verd tuleb igast poorist, nii suur on tema ahastus.” (Mo 3:7)

  Õlipress

  Vt Matteuse 26:36; Markuse 14:32; Luuka 22:39–40; Johannese 18:1.

  „On sügavalt sümboolne, et verd tuli igast poorist (Mo 3:7), kui Jeesus kannatas Ketsemanis, oliivide pressimise kohas. Päästja eluajal tuli oliiviõli saamiseks oliivid esmalt purustada, veeretades neist üle suure kivi. Selle tulemusel saadud mass pandi üksteise peale asetatavatesse pehmetesse, lõdvalt punutud korvidesse. Nende oma raskus pressis välja esimese ja kõige puhtama õli. Seejärel lisati raskust, asetades korvivirna otsa suure tala või palgi, saades nii veel õli. Lõpuks, viimaste piiskade kättesaamiseks, lisati tala ühele otsale kivid, et pressiv surve oleks maksimaalne. Jah, õli on esmalt välja voolates veripunane.” (Vanem D. Todd Christofferson. – 2016. a sügisene üldkonverents)

  Ancient Artifacts

  „Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!” (Lk 24:6)

  Tühi haud

  Vt Matteuse 28:1–8; Johannese 20:1–18.

  „Tühi haud tol esimese ülestõusmispüha hommikul oli vastus Iiobi küsimusele: „Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu?” (Ii 14:14) Ma kuulutan kõigile oma hääleulatuses, et kui mees sureb, siis ta ärkab jälle ellu. Me teame seda, sest meil on ilmutatud tõe valgus.” (President Thomas S. Monson. Ta on üles tõusnud! – 2010. a kevadine üldkonverents)

  Garden Tomb

  Illustratsioon okaskroonist: Dilleen Marsh

  Kristus ja Pilaatus. Autor Marcus Vincent. Avaldatud Kiriku Ajaloomuuseumi loal.

  Foto õlipressist: Getty Images