Liahoona
  Esimene nägemus
  Joonealused märkused
  Theme

  Esimene nägemus

  Austusega [veerandnoot] = 68

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  1. Joseph tahtis teada, mis tegema ta peaks.

  Nii ustavalt ta uuris, et õiget teed ta teaks.

  Ta südant puutus salm, mis ütles: „Palveta.”

  Ja Joseph mõistis, Jumal talle teed võib nii näidata.

  2. Leidnud vaikse paiga seal metsatuka sees,

  ta Jumalat seal palus nii kogu südamest.

  Siis Isa kui ka Poeg seal ilmus taevastes.

  Nii vastates ta palvele ja tõde maal taastades.

  3. Sellest nägemusest kõik kuulsid uudiseid,

  et ilmutas taas Issand meil evangeeliumi.

  On taevad avatud, meil Päästja kõneleb,

  ja kutsub prohveteid, kes Tema rajal meid juhivad.

  Refrään: Ta palvetas ja taevas vastas.

  Tal Isa ja ka Poeg ilmusid.

  Kui palvetan, mind Jumal kuulab

  ja vastab mullegi.

  Illustreerinud Sarah Keele