Liahoona
  Tempel ja sina
  Joonealused märkused
  Theme

  Tempel ja sina

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Enne Kiriku taastamist uskusid inimesed, et kui keegi nende perest suri ristimata, ei näe nad teda enam kunagi. Kuid tänu taastamisele saab meid templis nende heaks ristida. Meid saab pitseerida kokku kogu igavikuks!

  Joseph Smithi sarnaselt valis Taevane Isa ka sind, et sa teeksid oma elu jooksul tähtsat tööd. Osa sellest tööst saab teha templis. Sa saad koguda oma esivanemate nimesid, keda ei ristitud, kui nad elasid maa peal. Kui oled saanud templisoovituse, saad seejärel templisse minna ja lasta end nende heaks ristida.

  Palveta, et Taevane Isa sind selle töö tegemisel juhataks. Ka su esivanemad saavad sind aidata. Sellest saab sulle ja neile üks tähtis ja püha õnnistus!

  Osa teist ei saa veel teha templitööd, kuid ühel päeval on see võimalik. Pea alati meeles, et sa oled Jumala laps. Ta armastab sind täiuslikult.

  Kuula Püha Vaimu õhutusi ja valmistu, et ühel päeval templisse minna. See aitab sul muuta omaenda ning oma mineviku, praeguse ja tulevase pere elu imeliseks. Issand aitab sind, kui sa Tema tööd teed. Sa oled üks Tema vapramaid vaime.

  Illustreerinud Jared Matthews