Liahoona
  Miks kuningas Benjamin kutsub meid saama lapsesarnaseks?
  Joonealused märkused
  Theme

  Tule, järgne mulle: Mormoni Raamat

  Miks kuningas Benjamin kutsub meid saama lapsesarnaseks?

  13.–19. aprill Moosia 1–3

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Kas te olete kunagi tundnud oma südant sulamas, kui olete mõnda last jälginud? Lapsed räägivad sageli südamest ning väljendavad armastust ja lihtsaid usulisi tõekspidamisi. Päästja õpetas: „Kes nüüd iseennast alandab nagu ‥ lapsuke, on suurem taevariigis” (Mt 18:4).

  See võis olla üks põhjus, miks kuningas Benjamin palus oma rahval loomupärane inimene maha jätta ja lastesarnaseks saada (vt Mo 3:19).

  Kuidas me saame lastesarnaseks? Vaadake salmi Moosia 3:19 ja täitke lüngad sõnadega, millega kuningas Benjamin kirjeldas lapsesarnast inimest.

  1.___________________________

  2.___________________________

  3.___________________________

  4.___________________________

  5.___________________________

  6.___________________________

  3. nädal

  Väikese lapse sarnaseks saamine võimaldab meil saada lähedasemaks Kristusega ja tunda rõõmu, mida toob Tema lepituse kaudu pühaks saamine.

  Oma Jumala teenistuses. Autor Walter Rane.