Liahoona
  Kallid lapsevanemad
  Joonealused märkused
  Theme

  Kallid lapsevanemad!

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Joseph Smith nägi 1820. aasta varakevadel pärast palvetamist Taevast Isa ja Jeesust Kristust. Selles ajakirjas räägitakse sellest erilisest ajast. Siinkohal mõned leheküljed, mida ajakirjast otsida:

  • Pildilugu pajatab, kuidas taastatud Kirik on osa Jumala plaanist (S4–10).

  • President Nelson räägib, kuidas saame taastamisele kaasa aidata (S2).

  • Uues laulus õpetatakse esimesest nägemusest (S16–17).

  • Loos õpetatakse, kuidas taastamine saab õnnistada meie perekonda (S20–21).

  Kas pole imeline, et kuulume Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse? Jagagem häid uudiseid Jeesusest ja Tema Kirikust maailmaga!

  Rõõmsat ülestõusmispüha!

  Sõbrake

  © 2020 Intellectual Reserve Inc. All rights reserved

  Leia ajakirjalehekülgedele peidetud Liahoona!