2015
Frelseren sa at stridighetens ånd er av djevelen. Hva er forskjellen mellom å være uenig med noen og å strides med dem?

Frelseren sa at stridighetens ånd er av djevelen (se 3 Nephi 11:29). Hva er forskjellen mellom å være uenig og å strides?

Det er vanlig at folk har forskjellig syn, og det finnes tider da Jesu Kristi disipler må stå frem for det vi tror på i møte med motstand. Vi må imidlertid få frem våre standpunkter på en positiv og saklig måte uten å bli sinte, bitre eller fornærmende. Hvordan kan vi så unngå krangling og konflikter?

Du har sikkert hørt at vi kan “være uenige uten å være ubehagelige”. Å unngå strid begynner med dine motiver og ønsker. Skriftene forteller oss at “hovmot volder bare trette” (Ordspråkene 13:10). Hvis du bryr deg mer om å “vinne en diskusjon” eller å “ha rett”, er det nesten sikkert at stridighetens ånd vil følge.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum har forklart noen måter å unngå å strides på: (1) “Vis kjærlig omsorg for andre”; (2) “legg bånd på ditt ønske om å tale eller skrive stridig for personlig vinning eller ære”; og (3) “ha sann kjærlighet til Gud i ydmyk underkastelse.”1 Da kan vi ha Herrens ånd med oss, ikke stridighetens ånd.