2015
Hvordan vi oppnår evige mål

Hvordan vi oppnår evige mål

Fra en tale holdt under en eksamenshøytidelighet ved Brigham Young University – Idaho 11. desember 2004.

Family life

Jeg vil foreslå noen få av de viktigste målene i livet som vil gi dere glede når dere utfører deres misjon på jorden – evige mål som vil hjelpe dere å vende hjem med heder til deres Fader i himmelen. De er:

  1. Gift dere i templet og utvikle evige familieforhold ved å ta bønnen til hjelp for å balansere livets mange sider, som familie, yrke, voksenopplæring, hobbyer og underholdning.

  2. Etterlev trofast og lydig deres religion, og vær tro mot deres dåps- og tempelpakter, for alltid å samle de gode tingene i livet.

  3. Hold fast i et evig perspektiv, og husk at det som hører riket til, er evig, og det som er av verden, er timelig eller midlertidig.

  4. Husk å yte hengiven tjeneste gjennom hele livet og alltid ha omsorg for de trengende, som kan trenge din kjærlighet og andre former for støtte.

Dette er livsmål som det skal fokus og tid til for å oppnå. Det er ikke nok å sette seg disse målene. Vi må legge en plan for å gjennomføre dem.

I kveld eller i morgen kan du grunne på hva du vil oppnå i ditt liv og hva dine mål burde være. Ta deg tid til å skrive dem ned og gjennomgå dem i årene som kommer. Bruk deretter litt tid til å tenke over hva du kan gjøre for å nå disse målene, i dag, i morgen, neste uke og i månedene som kommer.

Hvordan kan du velge og definere disse viktige, evige målene? Og like viktig, hvordan kan du legge en plan for å oppnå dem? Husk at tid er et nødvendig – til og med avgjørende – element i dine beregninger. Ut fra ditt ståsted nå kan det virke som om du har en uendelig mengde tid til å oppnå evige ting.

Alle har tid, det er sant. Men bare fordi tiden går betyr det ikke at vi gjør fremgang.

“Dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide” (Alma 34:32).

Hemmeligheten er å velge klokt de aktivitetene som vil hjelpe oss å nå våre guddommelig inspirerte mål, og å ha karakterstyrke og overbevisning til å ignorere det som ville forstyrre eller hindre oss i nå vårt evige mål.

Jeg vitner om at deres tid på jorden vil være tilstrekkelig til å utføre deres forberedelse og utføre arbeidet som henhører til deres livs misjon – hvis dere bruker tiden klokt. Og det finnes ingen bedre tid til å gjøre det enn nå, i deres ungdom (se Alma 37:35).