2015
Krav oppmuntrer Seminar-elever til å løfte læring

Krav oppmuntrer Seminar-elever til å løfte læring

Liahona 2015, January General News

Nye krav for å fullføre Seminar som vil hjelpe elevene å “løfte læring”, innføres nå over hele Kirken. Kravene, som trer i kraft i begynnelsen av dette årets studium av Lære og pakter og Kirkens historie, omfatter to vesentlige elementer:

  1. Seminar-elever vil måtte lese boken med hellig skrift som de studerer det året, i tillegg til å få studiepoeng basert på fremmøte og en Kirkelig godkjenning av sin biskop eller grenspresident. Skriftstudium har blitt vektlagt tidligere, men det er nå et krav til fullførelse.

  2. Elevene vil måtte bestå to læringsvurderinger i løpet av året, med et resultat på minst 75 prosent. Én læringsvurdering vil bli gjennomført halvveis gjennom året, og den andre på slutten av studieåret. Vurderingene vil hovedsakelig omhandle doktrinær forståelse og anvendelse av evangeliets prinsipper i hverdagen.

De nye Seminar-kravene – sammen med Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet og søndagens undervisningsmateriell for ungdom, Kom, følg med meg – vil gi ungdommene en mulighet til å bli selvhjulpne med hensyn til sitt vitnesbyrd, styrke sin forståelse av evangeliet og øke sin evne til å dele sin kunnskap med andre, idet de forbereder seg til et liv i tjeneste og disippelskap.

På slutten av hvert år vil elevene motta enten en attest som viser at de har oppfylt kravene som er nødvendig (herunder lesingen og vurderingene) eller en attest som viser at de har oppfylt fremmøtekravene.