2015
En time til å våke sammen med Ham

Vi taler om Kristus

En time til å våke sammen med Ham

Artikkelforfatteren bor i Ica, Peru.

Sacrament. Blessing

En dag forberedte jeg meg til å holde tale på nadverdsmøtet. Jeg studerte artikkelen “Jesu Kristi forsoning” av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum i mars 2008-nummeret av Liahona. I sin artikkel forteller eldste Holland om en drøm eldste Orson F. Whitney (1855-1931) hadde hvor han så Frelseren i Getsemane. Eldste Whitney beskrev smerten og lidelsen han så Frelseren bære. Deretter skrev han:

“Så reiste han seg og gikk dit hvor apostlene knelte – i dyp søvn! Han ristet forsiktig i dem, vekket dem, og mildt bebreidende, uten den minste antydning til sinne eller skjenn, spurte han dem om de ikke kunne våke med ham en time …

Han gikk tilbake til samme sted og ba igjen. Så gikk han tilbake til dem og fant dem igjen sovende. Igjen vekket han dem, formante dem og gikk tilbake og ba som før. Tre ganger hendte dette.”1

Da jeg leste dette, kom åpenbaringens ånd over meg. I det øyeblikket gikk det opp for meg at måten jeg kan “våke med ham en time” på var i form av min tilnærming til nadverdsmøtet hver søndag. Siden har jeg lært at dette er en time hvor vi kan be til vår himmelske Fader på en mer meningsfylt måte. Bønn er grunnleggende til alle tider, men den Ånd som er tilstede under nadverden, er en anledning til å komme nærmere vår himmelske Fader og vår Frelser Jesus Kristus. Når vi konsentrerer våre tanker om Herren, er det på en måte å være sammen med ham under kvalene han gjennomgikk da han påtok seg våre synder. Det er en tid til å bli klar over smerten han led for oss.

Nadverdsmøtet betyr alt for meg. For meg er det timen med grenseløs frelse. Det har blitt en hellig tid hvor jeg minnes og forplikter meg i bønn og i ånd til å overholde mine pakter og følge min Frelsers fullkomne eksempel. Jeg vet at han lever og elsker meg. Jeg vet at det bare er ved hans offer og hans dyrebare blod som ble utgytt, at vi alle kan bli frelst. Jeg vet at dette er sant fordi når jeg har jobbet med å “våke med ham”, har min forstand blitt opplyst, jeg har mottatt velsignelser og min forståelse av evig liv i hans nærhet har blitt dypere.