2015
Hva vil du velge?

Hva vil du velge?

Fra en tale under en Kirkens skoleverks andakt, “Ungdom av edel fødselsrett: Hva vil dere velge?” holdt ved Brigham Young University – Hawaii 6. september 2013. Hele talen finnes på cesdevotionals.lds.org.

Dere ble utnevnt av deres himmelske Fader til å bygge opp Guds rike på jorden akkurat nå, og til å forberede et folk til å motta Frelseren.

What Will You Choose?

Illustrert av Brandon Dorman

Dere, som “ungdom av edel fødselsrett”1, er bokstavelig talt sønner og døtre av Gud, født i denne spesielle tiden i verdens historie i en ytterst hellig hensikt. Selv om samfunnets moralske og religiøse verdinormer ser ut til å svekkes over hele verden, skal ungdom i denne Kirken være Herrens fanebærere og fyrtårn for å trekke andre til ham. Deres identitet og hensikt er unik.

Hva er deres identitet? Dere er barn av pakten Gud inngikk med fader Abraham da Abraham ble lovet at “i din ætt skal alle jordens slekter velsignes” (Apostlenes gjerninger 3:25; se også 1 Nephi 15:18; 3 Nephi 20:25). Dere er også barn av løftets dag,2 denne delen av verdens historie da evangeliet blir forkynt over hele verden.

Hva er deres hensikt? Dere brødre ble forutordinert i en førjordisk tilværelse til å bære prestedømmet (se Alma 13:2-3). Og dere søstre ble utvalgt før verdens grunnvoll til å føde og ha omsorg for Guds barn, og dermed forherlige Gud (se L&p 132:63). Har dere søstre tenkt på hva det egentlig innebærer å være Guds medskapere?

Hver av dere unge menn og unge kvinner ble utnevnt av deres himmelske Fader til å bygge opp Guds rike på jorden akkurat nå, og forberede et folk til å motta Frelseren når han skal styre og regjere som tusenårsrikets Messias. Deres edle fødselsrett, identitet, hensikt og guddommelige utnevnelse skiller dere ut fra alle andre.

Men hverken deres fødselsrett eller deres førjordiske ordinasjoner og utnevnelser kan frelse eller opphøye dere. Det vil dere gjøre ved deres individuelle beslutninger og når dere velger å få tilgang til kraften i Herrens forsoning. Handlefrihetens store og evige prinsipp er avgjørende for vår Faders plan. Hva vil så dere velge, ungdom av edel fødselsrett?

Vil dere velge å vokse i lærdom?

Dere kan skaffe dere utdannelse. Ingen annen kan skaffe den for dere. Uansett hvor dere er, må dere utvikle et dypt ønske om å lære. For oss som siste-dagers-hellige er ikke det å skaffe seg utdannelse bare et privilegium, det er et religiøst ansvar. “Guds herlighet er intelligens” (L&p 93:36). Vår utdannelse er virkelig for evigheten.

“Hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen.

Og hvis en person oppnår mer kunnskap og intelligens i dette liv… vil han [eller hun] ha desto større fortrinn i den kommende verden” (L&p 130:18-19).

Et slikt langsiktig perspektiv vil hjelpe dere å ta gode valg med hensyn til lærdom.

Vær ikke redde for å arbeide mot deres mål – eller til og med deres drømmer! Men vit at det finnes ingen snarvei til utmerkelse og kompetanse. Utdannelse er forskjellen mellom å ønske å hjelpe andre mennesker og å være i stand til å hjelpe dem.

Hva slags levesett vil dere velge?

Dere forventes å leve annerledes enn andre. Dere vet hva Paulus sa til den unge Timoteus: “Vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet” (1 Timoteus 4:12).3 Velg å tenke og handle annerledes enn resten av verden. Velg å se annerledes ut, og se hvilken innflytelse til det gode dere vil bli. Som Ardeth G. Kapp, tidligere Unge kvinners generalpresident, en gang sa: “Man kan ikke være livredder om man ser ut som alle de andre som bader på stranden.”4

Som ungdom av edel fødselsrett har dere en god start i livet, men dere har også større ansvar. “For av den som mye er gitt, av ham [eller henne] skal mye kreves” (L&p 82:3; se også Lukas 12:48). En del av dette kravet er å være rekrutt. Da dere ble døpt, ble dere faktisk på nytt vervet i Herrens hær.5 I den førjordiske tilværelse sto dere sammen med Jesus Kristus under krigen i himmelen. Og nå fortsetter konflikten mellom det gode og det onde her på jorden. Den er reell! (Se Johannes åpenbaring 12:7-9; L&p 29:40-41). På Guds side står Jesus Kristus, som var forutordinert til å være verdens Frelser (se 1 Nephi 10:4). På den andre siden står Satan – en opprører som forsøker å ødelegge handlefrihet (se Moses 4:3).6

Guds plan tillater motstanderen å friste dere slik at dere kan utøve deres handlefrihet til å velge godt fremfor ondt, velge å omvende dere, velge å komme til Jesus Kristus og tro på hans læresetninger og følge hans eksempel. Hvilket enormt ansvar, og hvilken enorm tillit!

Deres frihet til å handle for dere selv er så sentral for deres evige fremgang og lykke at motstanderen gjør en usedvanlig innsats for å undergrave den (se 2 Nephi 2:27; 10:23).

Vil dere fastsette prioriteringer for å hjelpe dere å ta deres valg?

Alle deres valg vil ikke stå mellom godt og ondt. Mange vil stå mellom to gode alternativer. Ikke alle sannheter er like, så dere vil måtte gjøre prioriteringer. I jakten på kunnskap må dere vite at den aller viktigste sannheten dere kan lære, kommer fra Herren. I sin forbønn til sin Fader bekreftet Frelseren selv dette. Han sa: “Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus” (Johannes 17:3). Fremfor alt annet dere ønsker å lære, må dere prøve å bli kjent med Gud, deres himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus. Lær å kjenne og elske dem slik jeg gjør.

Et annet skriftsted om prioritering som har hjulpet meg gjennom hele mitt liv, er dette: “Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg” (Matteus 6:33).

Mer enn noe annet i denne verden, bør dere gjøre valg som fører til den endelige og strålende fremtid som evig liv er. Det er Guds store herlighet for dere (se L&p 14:7; Moses 1:39). Velg evig liv som deres høyeste prioritet! Studer Skriftene, for eksempel kapittel 76 og 88 i Lære og pakter, for å forstå mer om de forskjellige velsignelser som venter dem som velger evig liv, og dem som ikke gjør det. Velg evig liv som deres høyeste prioritet, og legg merke til hvordan andre valg faller på plass.

Hvem vil dere velge å omgås med?

Dere vil møte mange gode mennesker som også tror på Gud. Enten de er jøder, katolikker, protestanter eller muslimer, vet troende at det faktisk finnes absolutt sannhet! De som tror på Gud, har en samvittighet. Troende adlyder frivillig landets og Guds lover, også lover som ellers ville være umulige å håndheve.

Med deres beslutning om å adlyde landets og Guds lover, stopper dere på rødt lys, selv om ingen annen trafikk er i sikte. Som Guds barn vet dere at selv om politiet ikke tar dere, er det galt å stjele og drepe, og at Gud til slutt vil holde dere ansvarlig. Dere vet at konsekvensene for ikke å følge reglene, ikke bare er timelige, men også evige.

På deres vei gjennom livet vil dere også bli kjent med personer som ikke tror på Gud. Mange av dem har ennå ikke funnet guddommelig sannhet, og vet ikke hvor de skal lete etter den. Men dere ungdom av edel fødselsrett kommer dem til unnsetning. I stort antall følger dere oppfordringen fra Guds profet om flere misjonærer. Vi er dypt takknemlige for hver av dere!

What Will You Choose?

Når dere omgås med ikke-troende, må dere være oppmerksom på at det kan være noen som ikke ønsker deres beste (se L&p 1:16; 89:4). Så snart dere oppdager dette, må dere flykte fra dem raskt og for godt (se 1 Timoteus 6:5-6, 11).

Dessverre vil dere også møte personer hvis desperate jakt etter noe som kan se ut som lykke, fører dem ut på syndens skråplan. Vokt dere for denne slimete rennen! Enhver glede over synd er bare flyktig, mens uforglemmelige minner om synd gir en gnagende og malende skyldfølelse. Den syndige fordreiningen av den omfavnelse som er guddommelig forordnet for å forene mann og hustru, er bare en hul forfalskning. Enhver forbudt erfaring er blottet for dyp betydning og gode minner.

Vil dere velge frihet eller trelldom?

Gudløse krefter finnes på alle kanter. Dere lever bokstavelig talt på fiendens territorium.7 En landeplage av giftig pornografi florerer. Den fanger alle som gir etter for dens lumske grep.

Dette ble forutsagt av Herren, som sa: “Og nå viser jeg dere et mysterium, hva som foregår i hemmelige rom, ja, for å ødelegge dere etter en tid, og dere visste det ikke” (L&p 38:13; se også vers 28).

Tenk etter hvor mange som sitter i hemmelige rom og ønsker å ødelegge deres liv og lykke! Sanselige fristelser er ikke noe nytt. Apostelen Peter advarte mot nettopp denne snaren da han skrev:

“I kjødets lyster [lokker de dem som var rene] …

og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av” (2 Peter 2:18-19).

Unngå denne trelldommen, mine kjære brødre og søstre. Hvis dere for tiden ser pornografi, så slutt med det nå! Søk hjelp fra biskopen. Ingen er smart nok til å overliste motstanderen på egen hånd, når de først har blitt forgiftet av pornografi. Det er like ødeleggende som spedalskhet, like vanedannende som metamfetamin, og like etsende som lut.

Vil dere velge å følge Herren eller menneskers filosofier?

Studer “Familien – en erklæring til verden” omhyggelig.8 Familien er under angrep over hele verden, men familieerklæringens sannheter vil styrke dere.

Dere må forstå de vidtrekkende konsekvensene av samfunnets nåværende trette om definisjonen av ekteskap. Den nåværende debatten innbefatter spørsmålet om to personer av samme kjønn kan gifte seg. Hvis dere har spørsmål om Kirkens standpunkt i denne eller enhver annen viktig sak, skulle dere ydmykt overveie det, og så lytte til profetiske budskap fra levende profeter. Deres inspirerte ord, sammen med inspirasjon fra Den hellige ånd, vil gi dere en mer fullstendig og riktig forståelse. 9

Ekteskapsdebatten er bare ett av mange stridsspørsmål som vil utfordre dere i tiden fremover. I motsetning til motstanderens skingrende røster, vil dere som ungdom av den edle fødselsrett, velge å forsvare Herren og hans sannhet.

Apostelen Paulus profeterte om situasjonen i vår tid (se 2 Timoteus 3:1-5). Hans klare syn om den åndelige ødeleggelsen i vår tid ble etterfulgt av hans betryggende konklusjon om hvordan vi kan holde oss trygge: “Helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus” (2 Timoteus 3:15).

Til hans råd vil jeg tilføye mitt eget: Fortsett å studere Skriftene. Fortsett å gjøre de tingene som utvikler deres tro på Jesus Kristus. Legg så merke til de kloke valgene dere naturlig blir ledet til å ta.

Deres tro på Jesus Kristus og hans evangelium vil gi dere mot til å gifte dere og å få barn mens dere er unge og i stand til å få dem. Når dere er på min alder, vil dere sette større pris på deres barn, barnebarn og deres barn, enn noen berømmelse eller formue som ellers kunne ha kommet.

Hvordan vil dere forberede dere til deres personlige intervju med Frelseren?

Dere ungdom av edel fødselsrett er ikke fullkomne ennå. Ingen av oss er det. Sammen med resten av oss, er dere svært takknemlig for Frelserens forsoning som gir full tilgivelse når dere virkelig omvender dere. Dere vet også at deres opphold her i jordelivet er relativt kort. Med tiden vil hver av dere gå fra denne skrøpelige tilværelse og videre til neste verden.

Dommens dag venter hver og en av oss. Jeg vet at “portens vokter er Israels Hellige, han holder ingen tjener der” (2 Nephi 9:41). Ja, vi kommer alle til å ha et personlig intervju med Jesus Kristus.

Hver dag på jorden gir dere tid og anledning til å forberede dere til dette intervjuet. Dere skal vite at hvis dere velger å leve på Herrens side, er dere aldri alene. Gud har gitt dere tilgang til hans hjelp på deres ferd langs jordelivets farefulle vei. Når dere flittig og oppriktig utøser deres hjerte til ham i daglig bønn, vil han sende sine engler for å hjelpe dere (se L&p 84:88). Han har gitt dere Den hellige ånd for å være ved deres side hvis dere lever verdig. Han har gitt dere Skriftene slik at dere fullt ut kan nyte Jesu Kristi ord (se 2 Nephi 9:51; 32:3). Han har gitt dere ord å gi akt på fra levende profeter.

Hvem vil dere sette deres lit til?

Jeg vet at Gud er deres Far. Han er glad i dere. Han vil at dere skal være lykkelige. Sett deres lit til ham (se 2 Nephi 4:34; 28:31). Hold fokus på hans hellige tempel. Vær verdig til å motta deres begavelse og beseglingsordinanser. Vær trofaste mot disse paktene, og kom ofte tilbake til templet. Husk at deres høyeste mål er å motta den største av alle Guds velsignelser, som er evig liv (se L&p 14:7). Tempelordinanser er avgjørende for denne velsignelsen (se L&p 131:1-3).

Jeg oppfordrer dere til å studere ydmykt Skriftenes erklæring om deres identitet, hensikt og velsignelse (se L&p 86:8-11). Ja, dere er virkelig ungdom av edel fødselsrett, skapt i Guds bilde. Dere er rettmessige arvinger, som skal settes på prøve. Måtte dere velge å være et lys for verden og bidra til å frelse Guds barn, å ha glede og til slutt å gjøre dere fortjent til det evige livs velsignelser.

What Will You Choose?