2015
Kristi vei

Et profetisk løfte

Kristi vei

Monson, Thomas S.

“Når vi gjør vårt beste for å sette Kristus i sentrum av vårt liv ved å lære hans ord, ved å følge hans læresetninger og ved å vandre på hans vei, har han lovet å dele med oss det evige liv som han døde for å oppnå. Det finnes ikke noe høyere mål enn dette at vi skulle velge å akseptere hans disiplin og bli hans disipler og gjøre hans arbeid gjennom hele livet. Ingenting annet, ikke noe annet valg vi gjør, kan få oss til å bli det han kan gjøre oss til.”

President Thomas S. Monson, “Gi akt på den sti din fot skal gå,” Liahona, nov. 2014, 88.