2015
Før var jeg slem, men jeg har forandret meg, og jeg ønsker å dele evangeliet med andre. Hvordan kan jeg overvinne mitt rykte?

Før var jeg slem, men jeg har forandret meg, og jeg ønsker å dele evangeliet med andre. Hvordan kan jeg overvinne mitt rykte?

Portraits. Youth. Female

For det første må du ikke la frykten hindre deg. Hvis du har blitt påvirket av Ånden og prøver å omvende deg og forandre deg, er det noe storartet. Husk at denne forandringen skjer gjennom Jesu Kristi nådes styrkende kraft. Med hans hjelp kan du bli et nytt menneske og begynne å forandre ditt rykte. Han vil også hjelpe deg å dele evangeliet med andre. Selv om det å forandre ryktet ditt vil ta tid, vil det være verdt det. Her er noen få ting du kan gjøre i denne prosessen:

  • Be personer du har såret, om unnskyldning.

  • Gå inn for å vise vennlighet mot noen du ikke har vist vennlighet mot før.

  • Vær alltid oppriktig og uforstilt.

  • Hvis de du er sammen med, er uvennlige mot andre, må du enten få dem til slutte med det eller slutte å være sammen med dem. Ellers vil folk sette deg i samme bås.

  • Vurder å studere Moroni 7, og be om nestekjærlighet.