2015
Vi ledes av levende profeter

Doktrinær klargjøring

Vi ledes av levende profeter

First Presidency. 2011

I fjor, da president Monson nådde milepælen 5 år som Kirkens president, reflekterte han over 50 år med tjeneste som apostel, og uttalte følgende: ‘Jeg forsikrer dere om at Kirken er i gode hender. Ordningen for Det første presidentskaps og De tolvs quorums råd sikrer [oss] at den alltid vil være i gode hender, og derfor, uansett hva som skjer, trenger ingen å bekymre seg eller frykte. Vår Frelser Jesus Kristus, som vi følger, som vi tilber, og som vi tjener, står alltid ved roret.’1

President Monson, takk for disse sannhetene! Og takk for ditt liv med eksemplarisk og hengiven tjeneste… Vi oppholder deg, ikke bare med oppløftede hender, men av hele vårt hjerte og med innviet arbeid.”

Eldste Russell M. Nelson, “Opphold profetene,” Liahona, nov. 2014, 76.