2015
Hvordan kan jeg vite at Herren har tilgitt meg?

Til vi ses igjen

Hvordan kan jeg vite at Herren har tilgitt meg?

Fra “Stå I på hellige steder,” Lys over Norge, mars 1974, 126.

Hvordan ville du ha svart en som kom til deg og stilte dette spørsmålet?

For noen år siden satt president [Marion G.] Romney [1897-1988] og jeg på kontoret mitt. Døren ble åpnet, og en flott ung mann kom inn med en litt urolig mine og sa: “Brødre, jeg skal til templet for første gang i morgen. Jeg har gjort noen feil tidligere, og jeg har gått til biskopen og stavspresidenten og redegjort for alt sammen. Og etter en periode med omvendelse og forsikring om at jeg ikke har vendt tilbake til disse feiltrinnene, mener de nå at jeg er klar til gå i templet. Men, brødre, det er ikke nok. Jeg ønsker å vite, og hvordan kan jeg vite, at Herren også har tilgitt meg.”

King Benjamin's People Repent - art - Friend June 2012

Hvordan ville du ha svart en som kom til deg og stilte dette spørsmålet? Mens vi grunnet en stund, husket vi kong Benjamins tale i Mosiahs bok. Her var det en gruppe mennesker som ba om å bli døpt, og de sa at de så seg selv i sin kjødelige tilstand:

“Og de ropte alle høyt i kor og sa: Ha barmhjertighet med oss og anvend Kristi sonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli renset… 

Etter at de hadde talt disse ord, kom Herrens Ånd over dem, og de ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten” (Mosiah 4:2–3).

Der var svaret.

Hvis den tid kommer da du har gjort alt du kan for å omvende deg fra dine synder, uansett hvem du er, uansett hvor du er, og har gjort det godt igjen og gitt vederlag etter beste evne, hvis det er noe som vil påvirke din status i Kirken og du har gått til de rette autoriteter, da vil du ønske det bekreftende svar på om Herren har godtatt din omvendelse. I din selvransakelse, hvis du søker etter og finner denne fred i samvittigheten, kan du ved dette vite at Herren har godtatt din omvendelse. Satan vil ha deg til å tro noe annet og noen ganger overbevise deg om at nå som du har gjort én feil, kan du like gjerne fortsette, for det finnes ingen vei tilbake. Det er en av hans store løgner. Tilgivelsens mirakel er tilgjengelig for alle som vender om fra sine onde gjerninger og ikke gjør dem mer.