2015
Innblikk

Hvordan kan jeg finne glede når livet er vanskelig?

“Det er så mye i livet som avhenger av vår innstilling. Måten vi velger å se ting på og reagere overfor andre, er helt avgjørende. Å gjøre det beste vi kan og så velge å være glad og fornøyd med vår situasjon, uansett hvordan den er, kan føre til fred og tilfredshet.”

President Thomas S. Monson, “Et rikt liv,” Liahona, jan. 2012, 4.