2015
Hvordan kan Skriftene hjelpe meg?

Et spesielt vitne

Hvordan kan Skriftene hjelpe meg?

Fra “Nøkkelen til åndelig beskyttelse,” Liahona, nov. 2013, 26-28.

Medlemmene av De tolv apostlers quorum er spesielle vitner om Jesus Kristus.

Skriftene…

  • Lærer oss hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre.

  • Gir oss håp og kunnskap.

  • Hjelper oss å få et vitnesbyrd om Jesus Kristus.

  • Gir oss åndelig beskyttelse.

Gjør skriftlesning til en del av din vanlige rutine, og velsignelser vil følge.

Hvis du lærer av Skriftene tidlig i livet, vil du vite hvilken vei du skal gå.