2015
Rådfør dere med hverandre ofte: Familieråd for ektepar

Rådfør dere med hverandre ofte: Familieråd for ektepar

Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

Ektepar står overfor mange problemer og avgjørelser. Disse seks prinsippene for familieråd kan hjelpe.

Courtship and marriage

Råd i Kirken følger et guddommelig mønster på alle nivåer, fra Det første presidentskaps og De tolvs quorums råd til stavs-, menighets-, grens-, quorums- og andre ledende råd. “Det mest grunnleggende råd i Kirken,” sa president Spencer W. Kimball (1895-1985), er familierådet.1

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum har sagt at “familieråd er ideelle fora for god kommunikasjon.”2 Han forklarte at de er en tid til å “snakke om familiens behov og behovene til enkeltmedlemmer av familien… løse problemer, ta familieavgjørelser [og] planlegge familiens daglige og langsiktige aktiviteter og mål.”3

Hvis dere ikke har hatt familieråd, kan dere begynne i dag. Hvis dere har barn som bor sammen med dere, kan dere inkludere dem. Men det er også viktig at mann og hustru har et eget familieråd der de kan drøfte saker som angår familien og den enkelte i enerom.

Her er noen prinsipper og praktiske forslag dere kan anvende på deres familieråd mellom mann og hustru.

Begynn med bønn

Prayer. Family

“Når kommunikasjonen med vår himmelske Fader bryter sammen, [da] bryter også kommunikasjonen ektefellene imellom sammen.”4

Herren kan være en avgjørende deltaker i ekteskapet. I bønnen kan du takke vår himmelske Fader for dine mange velsignelser, blant annet din ektefelle, og be om at hans Ånd må gjennomsyre samtalen. Hans ånd kan veilede diskusjonen og bidra til å fremme gode følelser og god kommunikasjon.

Ta avgjørelsen sammen

“Man må oppnå alminnelig enighet blant rådets medlemmer gjennom bønn og drøfting, for å oppnå den enhet som er en forutsetning for å motta Herrens hjelp.”5

Du og din ektefelle må ta viktige avgjørelser, for eksempel om en av dere skal ta imot et jobbtilbud eller ikke, hvor dere skal søke på skole, når dere skal få barn eller hvordan dere skal fordele husarbeidet. Mann og hustru kan foreslå mulige løsninger på problemer, og snakke om dem. Lytt ydmykt til din ektefelles innspill. Dette kan hjelpe deg å lære å forstå en annen synsvinkel, og vil minne din ektefelle på at du setter pris på hans eller hennes meninger.

I familieråd må vi komme frem til våre viktige avgjørelser “ved guddommelig samtykke, ikke ved kompromiss.”6 Dere vil kanskje ikke kunne oppnå slik enhet om hver eneste sak umiddelbart. Det kan kreve flere råd og oppriktig bønn – både individuelt og sammen med din ektefelle – å bli enige om en beslutning. Men “hvis dere vil samtale i råd slik dere forventes å gjøre, vil Gud gi dere løsninger på de problemer dere møter.”7

Det kan også være nyttig på forhånd å bestemme seg for et emne for et familieråd. Dette vil gi dere tid til å grunne på emnet slik at du og din ektefelle kan føle dere bedre forberedt til å uttrykke deres tanker.

Vurder deg selv

“Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?” (Matteus 7:3).

Du kan bare forandre én person – deg selv. Du kan bli fristet til å bruke et familieråd til å fremlegge en liste med kritikk av din ektefelle. Kom i stedet til disse rådene med et ønske om å forbedre deg selv. Spør din ektefelle om det er noe problematisk eller bekymringsfullt han eller hun har lagt merke til ved dine ord eller din adferd. Sett deg personlige utviklingsmål, og be om din ektefelles støtte når du prøver å forandre deg. Støtt din ektefelle i alle personlige mål som han eller hun ønsker å nå.

Snakk om de vanskelige tingene

“Alle familier har problemer og utfordringer. Men velfungerende familier forsøker å samarbeide om å finne løsninger istedenfor for å ty til kritikk og uenighet.”8

Sterke ekteskap bygges ved å overvinne utfordringer, ikke ved å ignorere eller unngå dem. Det vil oppstå alvorlige problemer fra tid til annen som må drøftes. Dere kan for eksempel streve med å løse problemer i forbindelse med synd og omvendelse eller økonomiske byrder, men den åpne og ærlige kommunikasjon som foregår i et familieråd, kan bidra til å dempe sterke følelser. Et familieråd kan være et passende og trygt forum for å ta opp bekymringer eller be om hjelp.

Bruk energien på mulige løsninger på problemet, og unngå krangling eller kritikk. Vær ydmyk. Uttrykk kjærlighet til ektefellen, og minn hverandre på at dere samarbeider om å bygge opp et lykkelig, evig ekteskap og en evig familie.

Vær positive

Hvis du bare sammenkaller til familieråd “i tider med stress… og aldri for å anerkjenne… prestasjoner eller gi komplimenter til [familiens medlemmer] og vise din kjærlighet til dem, vil de lære å grue seg til familieråd.”9

Ikke alle familieråd behøver å fokusere på problemer eller avgjørelser. Du kan benytte anledninger til å si noe positivt om din ektefelle eller fortelle om velsignelser i ditt liv. Dere kan feire personlige prestasjoner, drøfte hvordan dere kan styrke deres ekteskap og familie åndelig, sette dere mål sammen eller uttrykke takknemlighet for ektefellens sterke sider eller tjenestegjerninger. Bruk familieråd til å “utvikle vaner for kommunikasjon og gjensidig respekt som… [du og din ektefelle] kan benytte dere av når alvorlige og vanskelige problemer oppstår.”10

Hold ut

“La oss gjøre vårt aller beste og forsøke å forbedre oss hver dag. Når våre ufullkommenheter kommer frem, kan vi fortsette å forsøke å rette på dem. Vi kan bli bedre til å tilgi feil hos oss selv og dem vi er glad i.”11

Til sist, husk at det å erstatte dårlige kommunikasjonsvaner med positive mønstre krever tid og øvelse. Deres første familieråd kan virke vanskelig eller skremmende, men når dere ydmykt gjør deres beste for å kommunisere med hverandre og inkludere Herren i deres avgjørelser, vil dere forstå velsignelsene ved familieråd bedre.

Herren ønsker at vi skal ha fred i vårt hjem og i vår kommunikasjon. Han hjelper oss der vi kommer til kort og velsigner våre anstrengelser. Med hans hjelp kan vi gi næring til “en atmosfære av respekt, forståelse og harmoni”12 som vil gjøre vårt hjem, slik president Thomas S. Monson lovet, til “en bit av himmelen her på jorden.”13