2015
Abbys Topp 10-liste

Abbys Topp 10-liste

Fra “Ta deg tid til å snakke og lytte,” Liahona, april 2012, 37.

“Dette er frelsesplanen for alle” (Moses 6:62).

En gang jeg besøkte en klasse med unge kvinner, ba læreren klassen skrive ned sine 10 viktigste mål i livet. Så ba hun dem fortelle hva de hadde skrevet. Abby, som nettopp hadde fylt 12, satt ved siden av meg. Slik så Abbys liste ut:

  1. Gå på college.

  2. Bli interiørarkitekt.

  3. Reise på misjon til India.

  4. Gifte meg i templet med en hjemvendt misjonær.

  5. Få fem barn og en bolig.

  6. Sende mine barn på misjon og universitetet.

  7. Bli en “kakebakende” bestemor.

  8. Skjemme bort barnebarna.

  9. Lære mer om evangeliet og glede meg over livet.

  10. Vende tilbake til vår himmelske Fader.

Abby hadde forstått planen vår himmelske Fader har for oss alle. Når du fokuserer på det aller viktigste målet, som er å vende tilbake til vår himmelske Fader, vil du nå det!