2015
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Her er to eksempler.

“Hvordan oppnå evige mål,” side 60, og “Abbys Topp 10-liste,” side 76: Ved begynnelsen av et nytt år tenker kanskje du og din familie på bestemte mål dere håper å oppnå hver for dere og som familie. Vurder å lese søster Rosemary M. Wixoms artikkel om en ung kvinnes 10 viktigste mål i livet, og oppfordre barna til å utarbeide sin egen liste over mål. De eldre barna kan også ha nytte av en gjennomgang av eldste Robert D. Hales artikkel om evige mål og viktigheten av å planlegge for å nå disse målene. Oppfordre familiemedlemmene til å skrive ned målene sine og henge dem på en fremtredende plass i hjemmet.

“Utfordring til å lese Det nye testamente,” side 66: Vurder å begynne på utfordringen om å lese Det nye testamente som familie. Du kan begynne med å be hvert familiemedlem fortelle sin favoritthistorie fra Jesu Kristi liv. Gå deretter som familie inn på gospelart.lds.org eller scripturestories.lds.org for å finne videoer og illustrasjoner som passer med deres leseplan. Dere kan også overveie å rollespille scener fra Det nye testamente mens dere leser.

På ditt språk

Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på languages.lds.org.