2015
Det sentrale i mitt liv

Derfor vet jeg

Det sentrale i mitt liv

Artikkelforfatteren bor i Arequipa, Peru.

Jeg hadde lest om Kristi virke i Bibelen, men kunne han virkelig ha besøkt Amerika?

Da jeg fylte 18, ga far meg lov til å bli døpt i en hvilken som helst kirke jeg ønsket. Jeg ønsket å bli medlem av en kristen kirke fordi jeg hadde studert Bibelen i flere forsamlinger og trodde på Jesus Kristus.

En dag inviterte onkelen min to søstermisjonærer hjem til oss. De talte med stor overbevisning om sin tro på Mormons bok som et annet testamente om Jesus Kristus, og sa at han hadde besøkt det amerikanske kontinent.

Jeg uttrykte da min mening og sa at kanskje de tok feil, ettersom jeg aldri hadde lest om dette. En av søstermisjonærene sa vennlig og med tårer i øynene: “Bror Roberto, selv om du ikke vet at Mormons bok er sann, betyr det ikke at vi tar feil. Jeg vet at Jesus Kristus elsker oss og at han var på dette kontinent og at han forkynte sitt evangelium, akkurat som han hadde gjort i Det hellige land.”

De prøvde å hjelpe meg med mine mange betenkeligheter og min tvil under den første leksjonen, og vi ble enige om at de skulle besøke meg uken etter.

Den kvelden begynte jeg å bla gjennom Mormons bok. Da jeg leste tittelsiden, var det én setning som vekket min interesse: “Jesus er Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner.” Jeg leste også 3 Nephi 11 om Frelserens besøk i Amerika, og jeg følte glede. Derfor gjorde jeg det misjonærene hadde bedt meg om å gjøre: Jeg knelte ned og spurte min himmelske Fader om boken var sann.

Da jeg avsluttet bønnen, følte jeg fred og visshet om at den var det. Et øyeblikk tenkte jeg at søstrenes tårer hadde rørt meg og fått meg til å tro på deres vitnesbyrd. Så jeg fortsatte å lese i Mormons bok til litt over fire om morgenen. Hver gang jeg ba, følte jeg enda litt sterkere bekreftelsen på at Kristus hadde kommet til Amerika og at han ønsket at jeg skulle lære mer om hans sanne evangelium.

I løpet av noen uker leste jeg ferdig Mormons bok og følte behov for å bli døpt inn i den sanne kirke.

Å lese Mormons bok hjalp meg å komme nærmere Jesus Kristus og gjøre ham til midtpunktet i mitt liv. Jeg er så takknemlig for at Frelseren satte misjonærene og sin kirke på min vei.