2015
Tjen av hele din sjel

Tjen av hele din sjel

Young Women General Presidency. 2013

Slik vi lærer i GUFs tema for 2015, er det et hellig privilegium å tjene Gud. Vi håper at i år vil hver enkelt av oss lære å tjene med større engasjement på den måten Frelseren har bedt oss om – av hele vårt hjerte, av all makt, sinn og styrke. Hvordan kan vi gjøre det? Her er noen forslag.

Først tjener vi av hele vårt hjerte. Med dette forstår vi at vår tjeneste for Gud må være motivert av vår kjærlighet til ham og hans barn. “Vår kjærlighet til Herren vil bestemme fordringene på vår kjærlighet, kravene på vår tid, interessene vi arbeider videre med, samt vår prioritering.”1 Du viser Herren din kjærlighet når du holder hans bud (se L&p 42:29). Du utfører tjeneste i ditt hjem og styrker din familie. Du foredler ditt kall og strekker deg ut til dem som trenger en venn. Du finner slektsnavn og tar dem med til templet.

For det annet tjener vi av all vår makt. Fysisk arbeid og flittig innsats er nødvendig. Misjonærarbeid krever styrke og utholdenhet. Når du tjener av all din makt, ivaretar du andres behov “ved å fø de sultne, kle de nakne, besøke de syke og yte dem hjelp, både åndelig og timelig ifølge deres ønsker” (Mosiah 4:26).

Så tjener vi av hele vårt sinn. Dine tanker må være rene og ubesmittede, konsentrert om Frelseren. Du har inngått pakt om alltid å minnes ham. Du søker Den hellige ånds veiledning gjennom skriftstudium og bønn. Når du innretter dine tanker, ord og handlinger etter Guds sinn og vilje, ser du andres behov og er verdig og beredt til å tjene.

Til slutt tjener vi Gud av hele vår styrke. Én måte å få styrke på er å utøve tro på Frelserens forsoning. Du omvender deg og helliggjør deg ved å adlyde hans bud. Du føler Frelserens styrkende kraft og opplever mirakler når du tjener i Herrens styrke (se Alma 26:12).

Når du tjener Gud av hele din sjel, lover han at du vil bli renset fra synd og forberedt til å stå foran ham og motta hans evige herlighet.