2015
Jesus underviser i templet

Figurer fra Det nye testamente

Jesus underviser i templet

Lukas 2:42-47

Scripture Figures, Jesus

Lim denne siden på kartong eller papp. Klipp så ut figurene, og fest dem på tynne pinner eller papirposer. Ha dem i en konvolutt med skriftstedhenvisningen skrevet på fremsiden.