2015
Finn veien

Barn

Finn veien

Vi må ta mange valg for å komme tilbake til vår himmelske Fader. Vi kan ta de beste valgene når vi følger profeten.

Finn veien gjennom labyrinten. Når du kommer til en avgjørelse, kan du se hvilket råd profeten har gitt!

Les i Skriftene

Ta til høyre

Be

Gå ned og deretter til høyre

Bær vitnesbyrd

Ta til høyre

Hjelpe andre

Gå ned og deretter til venstre

Gå i kirken

Gå opp

children’s activity