2015
Dette forunderlige verk

Dette forunderlige verk

Young Men general presidency. 2013

Hva tenker du på når du hører ordene tre inn i? Å gå ombord på et skip? Å slutte seg til en stor sak? Starten på en reise?

Når du “trer inn i Guds tjeneste”, tar du fatt på den største reisen noensinne. Du hjelper Gud å fremskynde sitt verk, og det er en stor glede og en fantastisk opplevelse.

Det er ikke bare vi som sier det. I en liten by i Utah gikk i fjor unge menn i et lærernes quorum inn på nettstedet for ungdomsaktiviteter (lds.org/youth/activities) for å finne ideer til en aktivitet. Der fant de spesielt én som vekket deres oppmerksomhet: “Syv dager med tjeneste.”

Disse unge mennene bestemte seg for å gjøre noe enda større – de ville utføre tjeneste hver dag i en hel uke for alle i menigheten som ønsket det. Da 19 familier skrev seg på listen, ble de unge mennene litt overrasket og kanskje til og med litt overveldet. Hvordan skulle de klare å utføre så mye tjeneste på så kort tid? Men de hadde gitt et løfte, så de bestemte seg for å utføre tjeneste for alle familiene.

På bare en uke utførte de til sammen over 250 timer tjeneste, med prosjekter som å flytte en stor haug med stein, grave ut en sandkasse, rense rennesteiner og stable ved. Og det forandret de unge mennene også.

De ble imponert over styrken de følte og velsignelsene de mottok. De beskrev følelsen av samhold i quorumet, og fortalte at de fikk guddommelig hjelp til å gjøre lekser og andre ansvarsoppgaver. Når menigheten trenger hjelp nå, reagerer lærernes quorum med entusiasme. De utførte ikke bare tjeneste i en uke – de prøver å gjøre det hver dag.

Å utføre tjeneste og bygge opp Guds rike er i sannhet et forunderlig verk. Det ga disse unge mennene glede, og det vil gi deg glede når du hjelper andre og ser deres liv forandre seg på grunn av rene og oppriktige anstrengelser. Slik Unge kvinners generalpresidentskap skriver på side 48, er det et privilegium å tjene Gud.

Tre nå inn i din tjeneste for Gud “av hele [ditt] hjerte, og av all makt, sinn og styrke” (L&p 4:2). Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med tjeneste! Gjør videoopptak og ta bilder av din tjeneste, last dem opp til sosiale medianettsteder, del dem med familie og venner og send dem som e-post til liahona@ldschurch.org. Du kan også fortelle andre om dem på nettstedet for ungdomsaktiviteter. Inviter også andre til å bli med deg i dette forunderlige verk, og la oss se hvor mye vi kan forandre verden.