2014
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Առաջարկվում են հաստատման Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը՛ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ; Հենրի Բենյոն Այրինգը՛ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուխդորֆը՛ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Բոյդ Քեննեթ Փաքերը՛ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ, և հետևյալ անձինք՛ որպես այդ քվորումի անդամներ. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լ. Թոմ Փերի, Ռասսել Մ. Նելսոն, Դալլին Հ. Օքս, Մ. Ռասսել Բալլարդ, Ռիչարդ Գ. Սքոթ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստտոֆերսոն և Նիլ Լ. Անդերսեն:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները՛ որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Այսօր մենք անկեղծ երախտագիտությամբ ազատում ենք Երեց Թեդ Ռ. Քալիսթերին որպես Բարձրագույն Իշխանություն և Յոթանասունի Քվորումի Նախագահության անդամ:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և երախտագիտություն հայտնել, խնդրում ենք, քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Երեց Լին Գ. Ռոբինսը՝ որպես Յոթանասունի Քվորումների Նախագահության անդամ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Առաջարկվում է ազատել հետևյալ Տարածքային Յոթանասունականներին 2014թ. մայիսի 1-ից. Պեդրո Ե. Աբուլարախ, Ջուլիո Ա. Անգուլո, Վիկտոր Ա. Ասկոնավիետա, Դաք Սու Բեյ, Խուան Ս. Բարոս, Քոլին Հ. Բրիքնել, Դենիս Ս. Բրիմհալ, Թոմաս Մ. Չերինգտոն, Կիմ Բ. Քլարկ, Վին Ռ. Դյուսնապ: Ռոդոլֆո Ս. Ֆրանկո, Գ. Գուլերմո Գարսիա, Խուլիո Ս. Գոնզալես, Մաուրո Յունոտ ԴեՄարիա, Լարի Ս. Կախեր, Դեյվիդ Ե. Լեսյուր, Պաուլո Ս. Լուրեյրո, Սթիվեն Ջ. Լանդ, Աբրահամ Մարտինեզ, Հյուգո Ե. Մարտինեզ, Սերգեյ Ն. Միկուլին, Քրիստոֆեր Բ. Մանդեյ, Հիրոֆումի Նակացուկա, Չիկաո Օիշի, Ալեխանդրո Ս. Պատանիա, Ռենատո Մ. Պելտա, Անատոլի Կ. Ռեշետնիկով, Ջոնաթան Ս. Ռոբերտս, Ջ. Քրեյգ Ռոու, Ռոբերտ Բ. Սմիթ, Վորեն Գ. Թեյթ, Հեսբոն Օ. Ուսի, Թանիելա Բ. Վակոլո, Ռենդի Վ. Վիլկինսոն և Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգ:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրների հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է խորը երախտագիտության քվեով ազատել Եղբայրներ Ռասսել Թ. Օսգութորփին, Դեյվիդ Մ. Մակքոնկիին և Մեթյու Օ. Ռիչարդսոնին որպես Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահությունից:

Նմանապես ազատվում են Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն խորհրդի բոլոր անդամները:

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրներին և քույրերին նրանց հիանալի ծառայության և նվիրվածության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի նոր անդամներ՝ Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգը և Յորգ Քլեբինգատը, և որպես Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի նոր անդամներ՝ Լարի Ս. Կախերը և Հյուգո Ե. Մարտինեզը:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք, քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նմանապես:

Հետևյալ անձինք առաջարկվում են հաստատման որպես Տարածքային նոր Յոթանասունականներ. Խուլիո Սեզար Ակոստա, Բլեյք Ռ. Ալդեր, Ալեյն Ս. Ալլարդ, Թաիչի Աոբա, Կառլոս Ֆ. Առեդոնդո, Վլադիմիր Ն. Աստաշով, Յորգ Տ. Բեկերա, Մայքլ ՀԼ Բուրն, Ռոմուլո Վ. Կաբրերա, Խոսե Կլաուդիո Ֆ. Կամպոս, Նիկոլաս Կաստանեդա, Վալտեր Չատորա, Ֆուկ Չուեն Զենո Չոու, Ջ. Քեվին Էնս, Կ. Մարկ Ֆրոստ, Մաուրիչիո Գ. Գոնզագա, Լեոնարդ Դ. Գրիեր, Խոսե Իսագիեր, Մայքլ Ռ. Ջենսեն, Ադոլֆ Յոհան Յոհանսոն, Թե Գուլ Յունգ, Վիսիտ Խանախամ, Սերհի Ա. Կովալով, Սերժիո Կրասնոսելսկի, Միլան Ֆ. Կունց, Բրայըն Ռ. Լարսեն, Ջերալդո Լիմա, Վ. Ջան-Պյեր Լոնո, Տասարա Մակասի, Խումբուլանի Մդլեչե, Դեյլ Հ. Մանկ, Էդուարդո Ա. Նորամբուենա, Յուտակա Օնդա, Ռայմունդո Պաչեկո ԴեՊինհո, Մարկո Անտոնիո Ռեյս, Սթիվեն Կ. Ռանդալ, Ռ. Սքոթ Ռունիա, Ալեքսեյ Վ. Սամայկին, Էդվին Վ. Սեքստոն, Ռաուլ Հ. Սպիտալե, Կառլոս Վալտեր Տրեվինո և Խուան Ա. Ուռա:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում են հաստատման որպես Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահ՝ Թեդ Ռ. Քալիսթերը, որպես առաջին խորհրդական՝ Ջոն Ս. Թաները, և երկրորդ խորհրդական՝ Դեվին Գ. Դյուրանը:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Հարկ ենք համարում նշել, որ Եղբայրներ Թաները և Դյուրանը՝ երկուսն էլ ծառայում են որպես միսիաների նախագահներ, հետևաբար, ներկա չեն այստեղ՝ Համաժողովների Կենտրոնում:

Նրանք կսկսեն իրենց ծառայությունը Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահությունում 2014թ. հուլիսին, երբ ազատվեն որպես միսիաների նախագահներ:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:.

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն ձեր հաստատող ձայնի և մեզ համար ձեր մշտական հավատքի և աղոթքների համար:

Մենք հրավիրում ենք նոր կանչված Բարձրագույն Իշխանություններին առաջ գալ և զբաղեցնել իրենց տեղերը բեմահարթակում: