2019թ․
Քաղաքականություն ԼԳԲՏ ծնողների և համասեռամոլ ամուսնության անդամների երեխաների համար

Քաղաքականություն ԼԳԲՏ ծնողների և համասեռամոլ ամուսնության անդամների երեխաների համար

Գերագույն Համաժողովի ղեկավարների նիստի ժամանակ Առաջին նախագահության առաջին խորհրդական՝ Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքսը հայտարարել է, որ այն ծնողները, որոնք իրենց համարում են լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ կամ տրանսգենդեր, այժմ կարող են խնդրել, որ իրենց երեխաները որպես նորածին օրհնվեն արժանի Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրողի կողմից, և նրանց երեխաները 8 տարեկանում կարող են նաև մկրտվել առանց Առաջին Նախագահության հաստատման։

Բացի այդ, չնայած միասեռ ամուսնությունը դեռևս համարվում է «լուրջ օրինազանցություն», Եկեղեցին դրան այլևս չի վերաբերվի որպես «ուրացություն»՝ Եկեղեցու կարգապահական նպատակների համար: «Հետերոսեքսուալ կամ հոմոսեքսուալ հարաբերությունների մեջ անբարո արարքին կվերաբերվենք նույն կերպ», - ասել է նախագահ Օուքսը:

Այս քաղաքականության փոփոխությունները «չեն ներկայացնում մաքրաբարոյությանը կամ բարոյականությանը վերաբերող ամուսնության կամ Աստծո պատվիրանների Եկեղեցու վարդապետության փոփոխություն»,- գրել է Առաջին Նախագահությունը պաշտոնական հայտարարության մեջ: «Փրկության ծրագրի և մաքրաբարոյության կարևորության վարդապետությունը չի փոխվի»:

Նախագահ Օուքսը նշել է, որ քաղաքականությունը պետք է օգնի տուժած ընտանիքներին, և «բացի այդ, ավելի շատ հասկացողություն, կարեկցանք և սեր ցուցաբերելու մեր անդամների ջանքերը պետք է մեծացնեն բոլոր բարյացակամ մարդկանց հարգանքը և ըմբռնումը»: