2019թ․
Ոգեշնչված ղեկավարում

Ոգեշնչված ղեկավարում

Մինչ օրս նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի նախագահության ընթացքում․

 • Քահանայության քվորումները վերակազմավորվել են։

 • Սպասավորությունը փոխարինել է տնային ուսուցմանը և այցելությամբ ուսուցմանը։

 • Երեխաների և երիտասարդների համար անձնական զարգացման նոր ծրագիր է մշակվում:

 • Պատրաստվում են օրհներգերի և Երեխաների երգարանի նոր հրատարակությունները։

 • Նոր ուղեցույցներ են ստեղծվել եպիսկոպոսների հետ երիտասարդների հարցազրույցների համար:

 • Շեշտ է դրվել Եկեղեցին իր լրիվ անունով կոչելու վրա։

 • Միսիայի կանչերը հասանելի են առցանց՝ ԱՄՆ-ում և Կանադայում։

 • Մորմոնական Թաբերնաքլի երգչախումբը վերանվանվել է Տաճարային Հրապարակի Թաբերնաքլի երգչախումբ:

 • Տնակենտրոն և Եկեղեցու կողմից աջակցվող ավետարանի ուսումնասիրությունը սկսվել է, այդ թվում՝ կիրակնօրյա ժողովների ժամերը փոխվել են երկժամյա ժամանակացույցի։

 • Հայտարարվել են քսանյոթ նոր տաճարներ։

 • Բացի երեքից, Եկեղեցու մյուս բոլոր դիմակահանդես-ներկայացումները դադարեցվել են։

 • Երեխաների Միության և երիտասարդների զարգացումը, երիտասարդ տղաների քահանայության կարգումը և երիտասարդների տաճարային երաշխավորագրերը կարելի է ծննդյան տարեդարձի փոխարեն տրամադրել հունվարին։

 • Քույր միսիոներներն այժմ կարող ենշալվար կրել։

 • Տաճարային աշխատանքի հետ կապված մանրամասները ճշգրտվել են։

 • Նոր միսիաներ են ստեղծվել և կատարվել են սահմանների փոփոխություններ, իսկ երկու միսիոներական ուսումնական կենտրոններ փակվել են:

 • ԼԳԲՏ ծնողների երեխաներն այժմ կարող են օրհնվել և մկրտվել, իսկ նույն սեռի ամուսնությունների վերաբերյալ քաղաքականությունը հստակեցվել է:

Եվ ինչպես Նախագահ Նելսոնն է խոստացել, քանի որ Տերը ղեկավարում է, ավելի շատ բան է սպասվում: