2019թ․
Նոր քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, նյութեր

Նոր քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, նյութեր

Youth at Ward Social

Երեխաները և երիտասարդները հունվարին կփոխադրվեն մի դասարանից մյուսը, կամ քվորումի մի տարիքային խմբի դասարանից մյուսը, առանց սպասելու իրենց ծննդյան օրվան:

Հայտարարություն տաճարների մասին Առաջին Նախագահությունը հայտարարություն է տարածել 2019 թվականի հունվարի 2-ին՝ մասնավորապես նշելով. «Այս դարերի ընթացքում տաճարի աշխատանքի հետ կապված մանրամասները պարբերաբար ճշգրտվել են, այդ թվում՝ լեզուն, շինարարության, հաղորդակցության և գրառումների հաշվառման եղանակները: Մարգարեներն ուսուցանել են, որ Տիրոջ կողմից Նրա ծառաներին ուղղված նման ճշգրտումները չեն ավարտվելու»:

Երեխաների և երիտասարդների առաջադիմություն Երեխաներն այժմ Երեխաների Միությունն ավարտում են և երիտասարդները մի տարիքային խմբի դասարանից մյուսը փոխադրվում են հունվար ամսին և չեն սպասում իրենց ծննդյան օրվան: Դա նաև նշանակում է, որ երիտասարդներն առաջին անգամ կարող են ստանալ սահմանափակ օգտագործման տաճարային երաշխավորագիրն այն տարվա հունվար ամսին, երբ լրանում է նրանց 12 տարեկանը, իսկ երիտասարդ տղաները կարող են կարգվել Ահարոնյան Քահանայության այն ամսվա հունվար ամսին, երբ լրանում է նրանց 12 տարեկանը։

Ծառայելու ավելի շատ հնարավորություններ։ ՎՕՍ Բարեգործական ծառայությունը հայտարարել է JustServe.org- ի հետ իր համագործակցության մասին, որպեսզի մեկնարկեն #YouCanDoSomething նախաձեռնությունը՝ հրավիրելով մարդկանց ծառայել տեղում և նվիրաբերություն կատարել բարի գործերի համար ողջ աշխարհով մեկ, որպեսզի օգնեն փոխել աշխարհը: Սկսելու համար այցելեք LDSCharities.org կայքի «Ինչպես օգնել» էջը։

Սպասավորման նոր նյութեր This Is Ministering (Սա սպասավորություն է)(ministering.ChurchofJesusChrist.org) կայքը թարմացվել է լրացուցիչ հոդվածներով և տեսանյութերով։ Կայքի նյութերը կարող են օգնել ընթերցողին՝ կարեկցանքով հասնել մյուսներին, ստեղծել ավելի իմաստալից հարաբերություններ, բարելավել նրանց լսողական հմտությունները և ավելին: Նոր բովանդակությունը պարունակում է Սպասավորման Սկզբունքների հոդվածներ, որոնք լույս են տեսել Ensign և Լիահոնա ամսագրերում, սպասավորության մասին հղումներ գերագույն համաժողովի ելույթներից, տեսանյութեր, մեջբերումներ և սուրբ գրությունների հատվածներ, որոնցով կարելի կիսվել ուրիշների հետ

Հույս և ապաքինում բռնության զոհերի համար Եկեղեցու նոր՝ abuse.ChurchofJesusChrist.org կայքն առաջարկում է նյութեր և կիրառական գործիքներ բռնության զոհերի և նրանց համար, ովքեր ցանկանում են օգնել կանխարգելել բռնությունները: Առաջին Նախագահությունը նաև նամակ է գրել 2019 թվականի մարտի 26-ին, հորդորելով Եկեղեցու ղեկավարներին սիրով օգնության հասնել բռնությունից տուժողներին։ Նամակին կից տրված էին փաստաթղթի թարմացված ցուցումներ, թե ինչպես են եպիսկոպոսները և ցցի նախագահությունները խորհուրդ տալիս սեռական բռնության զոհերին, և ինչպես են հարցազրույցներ անցկացնում Եկեղեցու անդամների հետ: Եկեղեցին նաև թողարկել է «Protect the Child (Պաշտպանեք երեխային)» տեսահոլովակը և թարմացրել է բռնության մասին Ավետարանի թեմաների հոդվածը:

Նոր հնարավորություններ և հավելվածներ Gospel Library հավելվածի վերջին թարմացման Study Plans գործառույթը հնարավորություն է տալիս ստեղծել հավելվածի ցանկացած բովանդակության ուսումնասիրման ժամանակացույց: Ordinances Ready-ն FamilySearch նոր գործիք է, որը հեշտացնում է տաճարի համար անունների որոնումը, թույլ տալով ավելի շատ ժամանակ հատկացնել ձեր ընտանիքին ծառայելու և տաճարի օրհնությունները վայելելու համար: Եվ FamilySearch կայքն ունի շուրջ երեք տասնյակ նոր տնային վարժություններ, ինչպես օրինակ՝ «Walk Where They Walked (Քայլել, որտեղ նրանք քայլել են)», որը կօգնի երիտասարդ անդամներին ընդգրկվել ընտանեկան պատմության մեջ: Վարժությունները հասանելի են 10 լեզուներով։

Մեծ ներկայացումները չեն խրախուսվում։ Թեև մշակույթային և պատմական տեղական տոնակատարությունները կարող են պատշաճ լինել, Եկեղեցին այժմ չի խրախուսում ավելի մեծ ներկայացումների անցկացումը, ինչպիսիք են՝ դիմակահանդես-ներկայացումները: Երեք դիմակահանդես-ներկայացումներ կշարունակվեն․ Եկեղեցու գլխավոր գրասենյակի աջակցությամբ՝ Նավուի դիմակահանդես-ներկայացումը (Իլինոյս, ԱՄՆ), տարածաշրջանի ղեկավարության ներքո՝ Մեսայի դիմակահանդես-ներկայացումը (ԱՄՆ) և տարածաշրջանի ղեկավարության ներքո՝ Բրիտանիայի դիմակահանդես-ներկայացումը, որը տեղի կունենա յուրաքանչյուր չորս տարին մեկ անգամ։ Եկեղեցին նաև դադարեցրել է երիտասարդական մշակութային տոնակատարությունները տաճարային նվիրագործումներից առաջ՝ հոգուտ Եկեղեցու այցելող ղեկավարների մասնակցությամբ երիտասարդների հոգևոր հավաքների։