2019թ․
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Այժմ ես հաստատման կներկայացնեմ Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորներին, Տարածքային Յոթանասունականներին և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին։

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Ռասսել Մերիոն Նելսոնին՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Դալլին Հարիս Օուքսին՝ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Հենրի Բենիոն Այրինգին՝ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Դալլին Հ․ Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մ․ Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քվենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդին, Գարի Է․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Գերիթ Վ․ Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները` որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում են ազատման Տարածքային Յոթանասունականների իրենց ծառայությունից․ Երեցներ Վիկտորինո Ա. Բաբիդա, Լ. Թոդ Բաջ, Պիտեր Մ. Ջոնսոն, Ջոն Ա. Մակքյուն, Մարկ Լ. Փեյս, Ջեյմս Ռ. Ռասբենդ և Բենիամին Մ. Զ․ Թայ։

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել այս եղբայրներին իրենց նվիրված ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել ձեռքի բարձրացմամբ:

Առաջարկվում է՝ խորին երախտագիտությամբ ազատել Եղբայրներ Թեդ Ռ. Քալիստերին, Դեվին Գ․ Դյուրանին և Բրայըն Ք․ Էշթոնին որպես Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն գերագույն նախագահություն:

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրներին իրենց գերազանց ծառայության համար, խնդրում ենք արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք որպես Տարածքային Յոթանասունականներ․ Ռուբեն Վ․ Ալիո, Խորխե Մ․ Ալվարադո, Հանս Թ․ Բում, Լ․Թոդ Բադջ, Ռիկարդո Պ․ Խիմենես, Պիտեր Մ․ Ջոնսոն, Ջոն Ա․ Մակքյուն, Ջեմս Ռ․ Ռասբենդ, Բենիամին Մ․ Զ․ Թայ և Ալան Ռ․ Ուոքեր։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույն ձևով:

Առաջարկվում են հաստատման որպես Տարածքային Յոթանասունականներ․ Սոլոմոն Լ. Ալիչե, Գիլյերմո Ա. Ալվարեզ, Դարեն Ռ. Բարնի, Հուլիոս Ֆ․ Բալիերմո, Ջեյմս Հ. Բեքեր, Քևին Գ․ Բրաուն, Մարկ Ս. Բրայս, Ա. Մարկոս ​​Կաբրալ, Դանսթան Գ․ Բ․ Թ․ Չադամբուկա, Ալան Ք․ Կ․ Չոնգ, Քրիստիան Ք․ Չիգբունդու, Փոլ Ն. Քլայթոն, Կարիմ Դե Վալ, Հիռոյուկի Դոմոն, Մերնա Պ. Դոնատո, Մարկ Դ․ Էդի, Զախարի Ֆ․ Էվանս, Հենրի Ջ. Այրինգ, Սապել Ֆաալոգո կրտ․, Դեյվիդ Լ. Ֆրիշկնեխտ, Ջոն Ջ․ Գալեգո, Եֆրեյն Ռ. Գարսիա, Ռոբերտ Գորդոն, Մարկ Ա․ Գոդֆրեդսոն, Թոմաս Հաանի, Մայքլ Ջ․ Հեսս, Գլեն Մ. Հոլմս, Ռիչարդ Ս․ Հատչինս, Տիտո Իբանյես, Ակինորի Իտո, Ջերեմի Ռ. Ջագի, Կելլի Ռ. Ջոնսոն, Քրիստոֆեր Հյունսու Կիմ, Հ. Մորոնի Քլեյն, Ինոկ Ֆ․ Կուպու, Ստեֆեն Չի Կոն Լաի, Վիկտոր Դ․ Լատարո, Տարմո Լեպ, Իտցկոատլ Լոզանո, Քևին Ջ Լիթգո, Էդգար Պ. Մոնտե, Ս. Եֆրաիմ Մսանե, Լուիզ Ք․ Դ․ Քուեյրոզ, Իֆանոմեզանա Ռասոլոնդրայբե, Էդուարդո Ռեսեկ, Թոմաս Գ Ռոման, Ռամոն Ի. Սարմիենտո, Ջոնաթան Ս. Շմիթ, Վայ Սիկահեմա, Դենելսոն Սիլվա, Լուիս Սպինա, Կառլոս Գ․ Սուֆերտ, Վոյ Ռ․ Տաեօլայի, Սերխիո Ռ. Վարգաս և Մարկուս Զառսե:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Առաջարկվում է, որ մենք ծառայության հաստատենք Մարկ Լ․ Փեյսին, որպես Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահ, Միլթոն դա Ռոչա Կամարգոյին՝ որպես առաջին խորհրդական, և Ժան Էրիկ Նյումանին՝ որպես երկրորդ խորհրդական։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են ևս քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանավորները, Տարածքային Յոթանասունականները և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Նախագահ Նելսոն, քվեարկությունը տեղի ունեցավ: Մենք հրավիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են քվեարկել այդ առաջարկներից որևէ մեկին, կապ հաստատել իրենց ցցերի նախագահների հետ։

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, շնորհակալություն Եկեղեցու ղեկավարների համար ձեր շարունակական հավատքի և աղոթքների համար։

Այժմ նոր կանչված Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականներին և Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահությանը հրավիրում ենք զբաղեցնել իրենց տեղերը բեմահարթակի վրա: