2019թ․
Երեց Պիտեր Մ․ Ջոնսոն

Երեց Պիտեր Մ․ Ջոնսոն

Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունական

Peter M. Johnson

Բրիգամ Յանգ Համալսարանում (Հավայան կղզիներ) բասկետբոլի կրթաթոշակ ստանալով, շինությունների վերահսկիչի և տաքսու վարորդի որդին՝ Պիտեր Մ․ Ջոնսոնը, մի օր կանգնեց ինստիտուտի ուսուցչի առաջ:

«[Կամ] դուք կմիանաք Եկեղեցուն անմիջապես, կամ դա տեղի կունենա որոշ ժամանակ անց», - կանխատեսեց ուսուցիչը:

Ուսուցիչը ճիշտ էր։ Ավելի քան մեկ տարի անց Պիտերը «ծոմ պահեց, աղոթեց և ստացավ պատասխան»: Նա մկրտվեց 1986թ. օգոստոսի 16-ին:

Պիտեր Մեթյու Ջոնսոնը՝ հինգ երեխաներից չորրորդը, ծնվել է 1966 թվականի նոյեմբերի 29-ին Քուինսում (Նյու Յորք, ԱՄՆ), Մակքինլի Ջոնսոն և Ժենեվա Փարիս Լոնգերի ընտանիքում։

Նրա ծնողները բաժանվեցին, երբ նա 11 տարեկան էր, իսկ մայրը տեղափոխվեց Հավայան կղզիներ: Մեկ տարի անց Պիտերը միացավ Իսլամական պետությանը և դարձավ մուսուլման: Այս զուգորդումն առաջնորդություն ու աջակցություն ցուցաբերեց և պատրաստեց նրան ընդունելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը:

15 տարեկանում Պիտերը տեղափոխվեց Հավայան կղզիներ և ապրեց իր մոր հետ։ Այնտեղ նա ծանոթացավ սպորտաձևերի՝ հատկապես բասկետբոլի հետ, և սկսեց ճանապարհ հարթել դեպի՝ համալսարանական կրթություն, անդամակցություն Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում, Ալաբամա Բիրմինգհամ միսիայում միսիոներական ծառայության և տաճարային ամուսնության Ստեֆանի Լին Չադվիկի հետ՝ 1990 թվականին: Հյուսիսային Յուտայի համալսարանում բասկետբոլի խաղի ժամանակ հանդիպած զույգն ունի 4 զավակ։

«Ես այստեղ եմ՝ ծառայելու Տիրոջը», - ասում է Երեց Ջոնսոնը Յոթանասունի իր կոչման մասին: «Անկախ ազգությունից, մշակույթից կամ ծննդավայրից, իմ հանձնարարությունն է Տիրոջը ծառայել իմ ողջ սրտով, մտքով ու զորությամբ և Տիրոջը ներկայացնել Իր ժողովրդին: Փրկիչը սիրում է բոլորիս։ Մենք Աստծո որդիներն ու դուստրերն ենք»:

Երեց Ջոնսոնը հաշվապահական հաշվառման բակալավրի և մագիստրոսական աստիճան է ստացել Հարավային Յուտայի Համալսարանում և հաշվապահական հաշվառման դոկտորի աստիճան է ստացել Արիզոնայի Պետական Համալսարանում: Նա եղել է թղթակից պրոֆեսոր Հավայան կղզիների Բրիգամ Յանգ Համալսարանում, աշխատել է պրոֆեսորի օգնական Բրիգամ Յանգ Համալսարանում և եղել է թղթակից պրոֆեսոր Ալաբամայի համալսարանում: Նա ծառայել է Տարածքային Յոթանասունական, ցցի նախագահ, ցցի ֆինանսական գործավար և ծխի միսիայի ղեկավար։