Presidents of the Church
Title Page
Fotnoter
Tema

Kyrkans Presidenters Lärdomar

Joseph Smith

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Salt Lake City, Utah, USA.

Vi tar tacksamt emot dina förslag och synpunkter på denna bok.Var vänlig skicka dem till Curriculum Development, 50 East NorthTemple Street, Room 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA.
E-post: cur-development@ldschurch.org

Var vänlig uppge namn, adress, församling och stav. Glöm inte attange bokens titel. Skriv sedan vad du anser vara bokens styrka samtförslag på möjliga förbättringar.