2017
Forberedelse til en åndelig fest

Forberedelse til en åndelig fest

Artikkelforfatteren bor i Den dominikanske republikk.

Adults

Da jeg ble kalt som førsterådgiver i biskopsrådet, hadde fremmøtet på nadverdsmøtet i menigheten sunket. Som biskopsråd bestemte vi oss for å faste inderlig og be vår himmelske Fader gi oss visdom til å vite hvordan vi kunne styrke medlemmene.

Herren inspirerte oss til å legge vekt på nadverdsmøtet som en åndelig fest, slik at vi kom frem til en måte å invitere medlemmene, deres venner og deres naboer til å komme til nadverdsmøtet og oppleve en åndelig fest. Vi laget innbydelser hvor det sto: “Kom og hør, se og føl Herrens nærhet under en åndelig fest,” og ga dem til hvert av medlemmene, også unge menn og unge kvinner.

Vi forberedte også et lite menighetskor med åtte stemmer. Med bønnens hjelp valgte vi ut åndelige salmer og talere, og oppfordret medlemmene til å bidra til ærbødigheten for anledningen.

Alt var klart til den åndelige festen! Den søndagen kom det 42 undersøkere og mindre aktive medlemmer. På den andre åndelige festen var det 64 undersøkere og mindre aktive medlemmer. Tre måneder senere fikk vi ikke lenger plass i kirkesalen, og seks måneder senere hadde menigheten vokst så mye at vi forberedte oss på at den skulle deles i to menigheter.

Vi lærte at det å behandle nadverdsmøtet som ikke bare et søndagsmøte, men som en hellig opplevelse, ga oss en strålende anledning til å invitere dem vi er glad i, til å komme til Kristus ved hjelp av en hellig åndelig fest.

Våre forberedelser for å forbedre kvaliteten på ånden og ærbødigheten under nadverdsmøtet bidro til at det kom flere som aldri hadde forestilt seg å føle glede ved å komme og se og føle, og finne det i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.